نمونه سوال و model answer تسک ۱ رایتینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به نمونه سوال و model answer تسک ۱ رایتینگ آیلتس می پردازد که زبان اموزان می توانند برای مقایسه رایتینگ های خود و آشنایی بیشتر با سوالات از آنها استفاده کنند. پس با ما همراه باشید.

نمونه سوال و model answer تسک ۱ رایتینگ آیلتس را ببنید:

یک دیاگرام چرخه ای نوعی از دیاگرامهای فرآیندی است که فرآیند در آن خودش را تکرار می کند. پس ایده ی خوبی است که در پاسخ خود به این نکته اشاره کنید.

حتما به شما پیشنهاد می دهیم مطلب فرمت آزمون آیلتس را بخونید

دیاگرام زیر چرخه ی کربن را در طبیعت نشان می دهد.

توصیفی ۱۵۰ کلمه ای از این دیاگرام برای کنفرانسی دانشگاهی بنویسید.

تسک ۱ رایتینگ در آیلتس: پاسخ نمونه

The diagram shows how carbon moves through various stages to form a complete cycle. This report will give a brief description of the main stages in this cycle.

First, we can see that energy from the sun is transformed into organic carbon through a process in plants known as photosynthesis. This organic carbon is then transferred underground when plants, and the animals that feed on them, die and decay. Some of this carbon is trapped underground in the form of fossils and fossil fuels.

Carbon is also released back into the atmosphere, however, through various means. One is when animals and plants respire, and another is when humans burn fossil fuels in cars and factories. All this carbon enters the atmosphere as CO2. It is then reabsorbed by plants, and the cycle begins again.

Overall, we can see that carbon moves in a natural cycle, although human factors may now be affecting the balance.

(۱۵۴ کلمه، نمره ی آیلتس ۸)

چرا این جواب برای تسک ۱ آیلتس نمره ی ۸ را می گیرد؟

کامل کردن تسک: این پاسخ نمونه اکثر اجزای دیاگرام چرخه ای را بجز  زباله ها و جذب اقیانوس انتخاب کرده و توضیح می دهد. این توصیفی کلّی است از یک چرخه که به دنبالش توصیفی پشت سر هم و تقسیم شده از مراحل آورده شده است. (پاراگراف) جمه بندی مطلبی فابل توجه را در مورد  دیاگرام شناسایی می کند. طول (مقاله) کافی است.

انسجام معنایی و انسجام متنی: این پاسخ نمونه به پاراگرافهایی واضح با انفصال منطقی میان پاراگراف های بدنه و  نشانه های ارتباطی تقسیم شده است: first, then, however و overall. یک نگاه عمومی در پاراگراف ۱ و یک خلاصه در پاراگراف ۴ وجود دارد. تکنیک های ارجاع دهی مثل ترخیم (one is…) برای اجتناب از تکرار بیش از حد کلمات کلیدی به کار می روند.

منبع لغوی: نویسنده از زبان برای این دیاگرام چرخه ای استفاده ی خوبی می کند و می تواند صورت ها را تغییر دهد در مورد respiration > respire. نویسنده همچنین گستره ای از افعال را برای توصیف فرآیند یا چرخه معرفی می کند، مانند transform، transfer و release.

گستره ی گرامری و میزان درستی: این پاسخ نمونه از گستره ای از صورت های صحیح استفاده می کند از جمله اسامی قابل شمارش/غیر قابل شمارش، ساختارهای معلوم/مجهول، و افعال گذرا/ناگذرا.

یادداشت معلم

دیاگرام های چرخه ای تقریباً همیشه در مورد فرآیندهای طبیعی هستند: از همه چیز گذشته، طبیعت یک چرخ بزرگ است. معمولاً خواهید دید که برچسب ها روی دیاگرام اسامی نا آشنای علمی زیادی دارند. اگر فکر می کنید صورتهای یک فعل را بلد هستید پس از آن ها استفاده کنید چون این قطعاً در نمره ی تان تأثیر خواهد داشت. وگرنه باید به عباراتی تکیه کنید مانند “in a process known as Animal Respiration”.