Bar Graph آیلتس

Bar Graph آیلتس
گراف ها یا نمودار های آماری درwriting task 1 آیلتس آکادمیک نقش مهمی دارند. Bar Graph آیلتس که به آن bar chart هم گفته می شود Bar ها یا نمودار هایی هستند که اطلاعاتی را ارائه می دهند و چند متغییر را با یکدیگر مقایسه می کنند. ممکن است به شما Bar Graph آیلتس را بدهند که مقادیر عددی متفاوتی را نشان دهد که در طول و یا عرض دو ارزش عددی متفاوت را نشان میدهند. از شما خواسته می شود که گزارشی بنویسید که در آن این نمودار ها تحلیل شوند و حداکثر ها ، حداقل ها و میانگین ها و … به صورت کامل بررسی شوند. به نمونه ای از Bar Graph آیلتس در زیر می توانید توجه کنید.

Bar Graph آیلتس
Bar Graph آیلتس

مشخصاتTask 1 Academic Writing ( Bar Graph آیلتس )
زمان این بخش ۲۰ دقیقه می باشد و شما باید گزارشی را بنویسید که حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. توجه داشته باشید که ممتحنین آیلتس تعداد کلمات را می شمارند پس به هیچ عنوان از این تعداد کمتر ننویسید زیرا نمره منفی خواهید گرفت. مهارت هایی که در Bar Graph آیلتس مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از :
بررسی اطلاعات اصلی که در نمودار ها نشان داده شده است.
مقایسه و تحلیل این اختلاف ها
گزارش نمودار ها بدون وارد کردن نظر شخصی در گزارش
به همین دلیل آخر است که توصیه می شود در این بخش از ضمیر I استفاده نشود زیرا شما به عنوان یک کارشناس در حال بررسی این بخش هستید.
خواندن چند نمونه از Model Writing ها می تواند بسیار شما را برای این مهارت اماده کند. اصطلاحات به خصوصی هم برای این بخش می توانید استفاده کنید به عنوان مثال:
The comparison of
Proportion of
Amount of
Diagram/ flow chart/ data / figure
The presented
The supplied
Show / depict / illustrate / represent
آموزش تضمینی آیلتس با آموزشگاه زبان ایران آکسفورد