آموزش سایر زبان ها

آیا زبان آموزشی مورد نظر شما در بین زبان های موسسه زبان بین المللی ایرانیان نبود؟

آیا به دنبال آموزش زبان های هلندی ، نروژی ، سوئدی ، کره ای و یا زبان های دیگر هستید؟

نگران نباشید زیرا این زبان ها نیز جزو زبان های مورد آموزش در این موسسه هستند. با شماره های موسسه ایران اکسفورد تماس بگیرید و از دوره های ما در این زبان ها اگاه شوید.