چگونه منابع یادگیری زبان را انتخاب کنیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد راه هایی را به شما نشان می دهد که بدانید چگونه منابع یادگیری زبان را انتخاب کنیم و از آنها نهاین استفاده را بکنیم.

چگونه منابع یادگیری زبان را انتخاب کنیم
چگونه منابع یادگیری زبان را انتخاب کنیم

اما چگونه منابع یادگیری زبان را انتخاب کنیم

می‌خواهید شروع به یادگیری زبانی جدید کنید و در فکر هستید که از کجا شروع کنید. یا شاید در حال حاضر هم یاد می‌گیرید اما دوست دارید به سطح بعد برسید و به تعدادی منبع نیاز دارید که چالش‌برانگیزتر هستند. مطمئن هستم که همه‌ی ما قبلاً در چنین جایی بوده‌ایم.

دریایی از منابع وجود دارد- هم پولی و هم رایگان- و مشکل است که انتخاب کنید کدام برایتان بهترین هستند، مخصوصاً وقتی هیچ تجربه‌ای از یادگیری زبانی که برایش به منابع نیاز دارید، ندارید. چه برسد به اینکه اصلاً هیچ تجربه‌ای  در یادگیری زبان‌ها ندارید!

اما نترسید- کارهایی هست که می‌توانید انجام دهید تا منابع مناسب برای شما را مشخص کند و به زودی در مسیر درست به سمت موفقیت خواهید بود.

هدف خود را مشخص کنید

اولین کاری که می‌خواهم انجام دهید، چیزی است که عاشق صحبت کردن درباره‌اش هستم- اهداف. اهدافتان برای زبانی که می‌خواهید یاد بگیرید، چیست؟

نباید پیش از آنکه این سؤال را از خودتان بپرسید و تلاش به جواب دادن به آن کنید، به کتابفروشی کتاب‌های زبان بروید. مهم نیست که گشت زدن میان منابع زبانی تا چه حد اغوا کننده به نظر می‌رسد!

می‌دانم که می‌تواند وسوسه‌انگیز باشد و خودم هم این اشتباه را قبلاً انجام داده‌ام. به کتابفروشی رفته‌ام و کتاب‌ها و محتوایی خریده‌ام که در حقیقت هیچ‌گاه استفاده نکرده‌ام چون برای اهدافی که تلاش به کسبشان داشتم، مناسب نبودند.

ابزاری را که مطابق اهدافتان هستند تعریف کنید

به محض اینکه اهداف بزرگتان را داشتید، می‌خواهید درباره‌ی اینکه برای رسیدن به آن‌ها چه کار می‌خواهید کنید، فکر کنید. هرچه در زمان انتخاب اهدافتان دقیق‌تر باشید ، راحت‌تر خواهید توانست ابزاری را که به شما در رسیدن به آن‌جا کمک می‌کند، تعریف کنید.

برای مثال اگر هدفتان به خاطر اینکه قرار است به سفری کاری بروید، زیاد کردن دانش‌تان از انگلیسی در حوزه‌ی تجارت می‌باشد، صرف هزینه بر روی یک کلاس مکالمه‌ی آنلاین ممکن است بهترین استفاده از پولتان نباشد.