چگونه خود را در زبان ژاپنی معرفی کنید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش قصد دارد به زبان آموزان نشان دهد که چگونه خود را در زبان ژاپنی معرفی کنید؟ اگر شما هم دوست دارید بدانید چطور این کار را انجام دهید با ما همراه باشید.

چگونه خود را در زبان ژاپنی معرفی کنید؟
چگونه خود را در زبان ژاپنی معرفی کنید؟

اما چگونه خود را در زبان ژاپنی معرفی کنید؟

۱

بگویید Hajimemashite. این به صورت «از دیدنت خوشحالم» یا چیزی شبیه به «بیا دوست شیم» ترجمه می‌شود. آن را به صورت ha-she تلفظ کنید. رد و بدل کردن لفظ Hajimemashite معمولاً اولین قدم برای معرفی خود در ژاپنی است. Hajimemashite یکی از صورتهای صرف شده‌ی hajimeru است که فعلی با معنای «شروع کردن» است.

۲

سلام و احوالپرسی خود را با توجه به زمان انتخاب کنید. با اینکه خیلی متداول نیست می‌توان این احوالپرسی ها را با یک Hajimemashite جایگزین کرد. در زبان ژاچنی سه راه اصلی برای سلام کردن وجود دارد: ohayou، konnichiwa و konbanwa. ژاپنی ها هم بسیار شبیه به گویشوران انگلیسی از «صبح بخیر»، روز خوش و عصر بخیر برای نشان دادن تفاوت میان ساعتهای مختلف روز استفاده می‌کنند.

  • Ohayou (درست مثل Ohio تلفظ می‌شود) به معنای «صبح بخیر» است و در هر ساعتی پیش از ظهر استفاده می‌شود. برای اینکه آن را مؤدبانه تر ادا کنید، بگویید ohayou gozaimasu (go-zah-ee-MAHS تلفظش کنید).
  • Konnichiwa (به صورت KO-nee-chee-wah تلفظ می‌شود) به معنای «بعد از ظهر بخیر» است اما به عنوان سلام استاندارد هم استفاده می‌شود. می‌توان از آن بین ظهر تا ساعت ۵ عصر استفاده کرد.
  • Konbanwa (به صورت kon-BAHN-wah تلفظ می‌شود) به معنای «عصر بخیر- شب بخیر» است و از ساعت ۵ عصر تا نیمه‌ی شب استفاده می‌شود. اگر بخواهید کلمات را با هم ترکیب کنید می‌توانید معادل «سلام عرض کردم» را به ژاپنی بگویید که می‌شود aisatsu (به صورت AH-ee-saht-soo تلفظ می‌شود).

۳

خودتان را معرفی کنید. معمول‌ترین و ساده‌ترین راه برای معرفی خودتان به زبان ژاپنی در قالب عبارت

“Watashi no namae wa ___ desu.”  است (به صورت wah-TAH-shee no nah-MAH-eh wah ___ dess تلفظ کنید). این طور ترجمه می‌شود: My name is ___.. اسم من …… است. اگر از اسم کامل‌تان استفاده می‌کنید، نام خانوادگی‌تان را اول بگویید.

برای مثال: جمله ی Watashi no namae wa Miyazaki Hayao desu یعنی: اسم من Hayao Miyazaki است.

  • به یاد داشته باشید که ژاپنی ها ندرتاً از watashi در مکالمه استفاده می‌کنند. وقتی خودتان را معرفی می‌کنید، اگر راحت تر هستید که شبیه به بومی ها صحبت کنید، می‌توانید watashi wa را حذف کنید. از کلمه‌ی Anata هم که به معنای «تو» هست به همین شکل اجتناب می‌شود. بنابراین وقتی می‌خواهید به کسی بگویید اسم من «جو» هست، می‌توانید صرفاً بگویید Joe desu.

۴

در انتهای معرفی مقدماتی خود بگویید Yoroshiku onegaishimasu. آن را به صورت

yor-OH-she-koo oh-nay-guy-ee-shee-mass تلفظ کنید. این تقریباً به صورت «لطفاً با من خوشرفتاری کن» ترجمه می‌شود. شاید گفتن چنین چیزی در زبان انگلیسی رایج نباشد اما برای زمانی که خودتان را به گویشوران ژاپنی معرفی می‌کند، خیلی مهم است که این عبارت را به خاطر بسپارید.

  • برای صورتی غیرجدی‌تر می‌توانید صرفاً بگویید Yoroshiku. با اینحال در اغلب موارد باید از صورت رسمی‌تر، مؤدبانه‌تر استفاده کنید.
  • چنانچه خودتان را به صورتی عادی و غیررسمی به فردی جوان در رده‌ی اجتماعی مشابه به خودتان معرفی می‌کنید، می‌توانید تقریباً همه‌ی لغات اضافه را حذف کنید. صرفاً بگویید Joe desu. Yoroshiku. یعنی «من جو هستم. از دیدارت خوشحالم.»

۵

بیشتر درباره‌ی خود توضیح دهید. می‌توانید از صورت Watashi wa ___ desu برای به اشتراک گذاشتن سایر صفات خود مانند سن، ملیت، یا شغل استفاده کنید. “Watashi wa Amerikajin desu (با تلفظ “Watashi wa Amerikajin desu) یعنی «من آمریکایی هستم.» Watashi wa juugosai desu

(با تلفظ (wah-TAH-shee wah ju-u-go-sigh dress) یعنی من پانزده سال دارم.

۶

جمله‌ای بگویید تا یخ‌تان با طرف مقابل شکسته شود. معادل جمله‌ی «حالت چطور است؟» در زبان ژاپنی می‌شود “Ogenki desu ka? (با تلفظ oh-GEN-kee dess kah). با اینحال، چنین سؤالی واقعاً راجع به وضعیت جسمانی طرف سؤال می‌کند. اگر ترجیح می‌دهید که پاسخی دریافت نکنید، بگویید Otenki wa ii desu ne?. (به صورت oh-TEN-kee wah EE dess neh تلفظ کنید)، که به معنای «هوا خوب است، نه» می‌باشد.

۷

پاسخ دهید. اگر گفتید “Ogenki desu ka,”، آماده باشید تا به جوابشان پاسخ دهید. وقتی این سؤال را مطرح می‌کنید، طرف مقابل به احتمال زیاد یا می‌گوید “Genki desu,”  (GEN-kee dess) یا با “Maamaa desu” (با تلفظ MAH-MAH dess) جواب می‌دهد. اولی یعنی «من خوبم» و دومی یعنی «بد نیستم.» در هر صورت، مخاطب از شما خواهد پرسید “Anata wa?”  (ah-NAH-tah wah) که یعنی «تو حالت چطوره؟» وقتی این حرف را بزنند می‌توانید بگویید Genki desu, arigatou (به صورت GEN-kee dess, ah-ree-GAH-to تلفظ می‌شود) و یعنی «من خوبم، مرسی.»

همچنین می‌توانید arigatou را با okagesama de (با تلفظ oh-KAH-geh-sah-mah deh) جایگزین کنید که اساساً همان معنی را می‌دهد.