نکات مهم اسپیکینگ آیلتس برای ممتحن

نکاتی که ممتحن اسپیکینگ آیلتس خیلی روی آن تمرکز دارد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که در اسپیکینگ آیلتس ممتحن دنبال چیست؟ اگر شما هم می خواهید از دید یک ممتحن به ازمون نگاه کنید و بدانید نکات مهم اسپیکینگ آیلتس برای ممتحن چیست و برای بهبود نمره خود همان کارها را انجام دهید حتما این مطلب را دنبال کنید.

in ielts speaking what is important for examiner
in ielts speaking what is important for examiner

اما در اسپیکینگ آیلتس ممتحن دنبال چیست؟

مشکل

شما در بخش دوم اسپیکینگ ielts مجبور هستید به مدت دو دقیقه درباره ی موضوعی که ممتحن داد، صحبت کنید. آیا می دانید چگونه نمره خواهید گرفت؟

بر اساس معیار سنجش اسپیکینگ آیلتس، اسپیکینگ شما با توجه به ۵ مورد زیر محاسبه خواهد شد. این نکات مهم اسپیکینگ آیلتس برای ممتحن را ببنید.

Fluency and Coherence

پاسخ تان چقدر خوب جریان دارد و ایده هایتان تا چه حد به یکدیگر مرتبط هستند.

برای دانلود جدیدترین نمونه سوالات اسپیکینگ ایلتس کلیک کنید

منبع واژگانی: از واژگان برای مطرح کردن منظورتان چقدر خوب استفاده می کنید

گستره و صحیح بودن گرامر: از گرامر انگلیسی چقدر خوب استفاده می کنید، چه ساختارهای گرامری را بکار می برید و چگونه برای کمک به فهمیدن از گرامر استفاده می کنید.

تلفظ: فهمیدن منظور شما برای ممتحن تا چه حد آسان است.

ارتباط: شما البته باید درباره ی موضوع نوشته شده روی کارت به صحبت ادامه دهید.

فهمیدن این مطلب در تئوری سخت نیست اما آیا مطمئن هستید که از استفاده ی عملی آن اطلاع دارید؟

یافته های خود را با نتایج یک ممتحن مقایسه کنید

ما از یک ممتحن آزمون آیلتس پرسیدیم تا درباره ی عملکرد یک داوطلب نظر بدهد. برای اطلاع از صحبتهایش به خواندن ادامه دهید.

Fluency

 یکی دیگر از نکات مهم اسپیکینگ آیلتس برای ممتحن Fluency است. داوطلب به حرف زدن ادامه میدهد.  اصلا نباید دنبال لغت بگردد و همیشه جایگزینی خوب برای لغاتی که می خواهد، دارد. (بنابراین) برای روان صحبت کردن نمره ی خوبی می گیرد.

Accuracy

او در برخی حوزه ها توانش گرامری بالایی نشان می دهد، برای مثال استفاده اش از ماضی بعید و ‘had to’ برای گذشته ی ساده ی ‘must’. زمان ها عموماً خوب هستند. (اما) با جمله واره های نسبی مشکل دارد (مثلا) در جمله ی ‘the fax machine is something that it would be soon forgotten’.

واژگان

در حدی منطقی صحیح است اما مشکلاتی هم وجود دارند: ‘put into commerce’ به جای ‘became available’،  کلمه ی ‘fun’ به جای ‘funny’, عبارت ‘came over’ به جای ‘took over’، عبارت ‘hard paper’ بجای ‘hard copy’. اما زبان استعاره ای جالبی (داشت) مثلا: ‘the dear old fax machine’. به طور کلّی از واژگان نمره ی خوبی می گرفت.

تلفظ
هیچ مشکلی با فهمیدن حرفهایش نداشتم. می توانم لهجه را بشنوم اما با درک (مفهوم بودن) تداخل نمی کند. هیچ لغتی وجود نداشت که متوجه نشوم یا مجبور به مکث و فکر کردن شوم.