با ضمایر در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوست دارد شما با ضمایر در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید . اگر شما هم از آموزش زبان انگلیسی لذت می برید و دوست دارید آن را بهتر انجام دهید با ما همراه باشید.

با ضمایر در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید
با ضمایر در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید

پس با ضمایر در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید :

ضمیر چیست؟

ضمایر زیرمجموعه ی کوچکی از اسم ها هستند. وجه تمایز اصلی ضمایر اینست که می توانند جایگزین اسمها شوند. برای مثال اگر درحال گفتن داستانی راجع به خواهرتان سارا باشید، اگر دائماً از اسم سارا استفاده کنید، داستان تکراری به نظر خواهد رسید.

سارا همیشه عاشق مُد بوده است. سارا اعلام کرده که سارا می خواهد به مدرسه ی مُد برود.

میتوانستید هر از گاهی تنوع به خرج دهید و به سارا، «خواهر من» بگویید اما در آنصورت به نظر می رسید که دارید به دو نفر متفاوت اشاره می کنید.

سارا همیشه عاشق مُد بوده است. خواهر اعلام کرده که سارا می خواهد به مدرسه ی مُد برود.

در عوض می توانید از ضمیر she  برای اشاره به سارا استفاده کنید.

سارا همیشه عاشق مُد بوده است. او اعلام کرده که (او) می خواهد به مدرسه ی مُد برود.

ضمایر شخصی

چند نوع ضمایر وجود دارند و برخی ضمایر متعلق به بیش از یک دسته بندی هستند. She  و her  هردو به عنوان ضمایر فردی شناخته می شوند. ضمایر شخصی دیگر I و me، you، he و him، it،we  و us،they  و them هستند. اگر ضمایر را در مدرسه یاد گرفته باشید احتمالاً اینها لغاتی هستند که معلم تان رویشان تمرکز کرد. طی یک لحظه به سراغ گونه ی دیگر ضمایر می رویم.

ضمایر نسبی

ضمایر نسبی یک گروه دیگر از ضمایر هستند. برای اتصال جمله واره های نسبی به جمله واره های مستقل استفاده می شوند. آنها اغلب اطلاعات اضافی را معرفی می کنند راجع به چیزی که در جمله ذکر شده است. ضمایر نسبی شامل that, what, which, who و whom هستند.  Who از قدیم اشاره به آدم ها داشته و which و that به حیوانات یا اشیاء اشاره دارد.

The woman who called earlier didn’t leave a message. All the dogs that got adopted today will be loved. My car, which is nearly twenty years old, still runs well.

اینکه با who، which و that نیاز به ویرگول دارید یا نه بستگی به این دارد که جمله واره محدودکننده است یا غیر محدودکننده.