جامعه شناسی زبان

جامعه شناسی زبان
به بررسی تاثیراستفاده انواع مختلف زبان بر روی جامعه شناسی زبان یا Sociology of Language گفته می شود که ارتباط بسیار نزدیکی هم با Sociolinguistics دارد که اثر جامعه بر روی زبان را بررسی می کند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد قصد دارد توجه شما را به بررسی این علم جلب کند و کاربرد های آن را برایتان مشخص کند.

جامعه شناسی زبان
جامعه شناسی زبان

تئوری اصلی جامعه شناسی زبان بر این پایه استوار است که گروه های مختلف مردم از نوعی زبان خاص برای ارتباط برقرار کردن با یکدیگر استفاده می کنند. اغلب اوقات این نوع از ارتباط باعث ایجاد پل و یا مانع در مشخص کردن افراد از یکدیگر می شود. اگر جامعه شناسی زبان درست مورد استفاده قرار بگیرد ، می توان ارتباطی موثر تر برقرار کردو درکی دقیق تر از گروه های مختلف بدست آورد.
مثال های جامعه شناسی زبان
دوست دارید به چند نمونه مثال واقعی توجه کنید تا مسئله برایتان کمی روشن تر شود.
در آمریکا کسانی که از گرامر زبان انگلیسی خوبی برخوردار نیستند بی سواد ، بی ادب و یا بی فرهنگ قلمداد می شوند.
گوینده های خبر و گزارشگران تشویق می شوند تا لهجه های محلی خود را کنار بگذارند.
طبقه های مختلف جامعه ، از زبان های خاص خود استفاده می کنند و کارشناسان بسیار در شناخت آنها تلاش می کنند.
همه اینها در حوزه کاربرد ها و مطالعات جامعه شناسی زبان جای می گیرد و کارشناسان در حوز های مختلفی مثل تبلیغات موثر تر ، ارتباط سریع و.. از آن بهره می برند.
این علم تا حدی مهم است که صحبت های افراد رده بالا سیاست ، شرکت ها و … را مورد آنالیز قرار می دهد تا بتواند بیشترین تاثیر را در مخاطب بگذارد.
پس اگر این بار به کنفرانس تبلیغاتی اپل ، مایکروسافت و یا گوگل نگاه می کردید و یا حتی سخنرانی بسیار تاثیر گذار را شنیدید ، ساده نباشید و فکر نکنید همه چیز کاملا بداهه و تصادفی انجام گرفته است. جامعه شناسی زبان در همه این امور تاثیر مستقیم داشته است.
برای یادگیری علمی زبان ، با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.