چرا لازم نیست که شما برای یادگیری زبان فرانسه در فرانسه زندگی کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چرا لازم نیست که شما برای یادگیری زبان فرانسه در فرانسه زندگی کنید . البته که سفر به فرانسه می تواند برای شما بسیار مفید باشد اما بدون سفر و زندگی در فرانسه هم می توانید فراگیری زبان فرانسه را انجام دهید.

learning french without living in france
learning french without living in france

اما چرا لازم نیست که شما برای یادگیری زبان فرانسه در فرانسه زندگی کنید :

خیلی از مردم بر این باورند که تسلط کامل بر یک زبان بدون زندگی در کشوری که به آن زبان صحبت می شود غیر ممکن است. در حالی که یادگیری زبان فرانسه در فرانسه نسبت به چین مسلماً راحت تر است، حالت آخری از غیر ممکن بسیار فاصله دارد. در واقع، غوطه وری خود در محیط یادگیری با تکنولوژی های جدید هر روز راحت تر می شود.

همه ی چیزی که لازم دارید انگیزه است.

آیا شما قبل از این که به طور جدی شروع به یادگیری زبان فرانسه کنید منتظرِ اوضاع ایده آل برای یادگیری هستید؟

راستش را بخواهید، چیزی به عنوان “اوضاع ایده آل برای یادگیری” وجود ندارد. اگر شما واقعاً با انگیزه نباشید همیشه دلیل خوبی پیدا می کنید تا جلسات یادگیری خود را به بعد موکول کنید.

برای دیدن کلاس آموزش زبان فرانسه کلیک کنید

پس قبل از این که شما شروع کنید به یادگیری یک زبان، این را از خود بپرسید: چرا می خواهید این زبان را یاد بگیرید؟ چون فقط به این فکر می کنید که باحاله یا آماده اید تا وارد مسیر سلیس شدن شوید و همه چیز را به جان بخرید تا به سلیس شدن برسید؟

انگیزه مهم ترین عامل موفقیت است. شخصی که با انگیزه است قدرت های فوق العاده ای دارد و علی رغم موانع مختلف همیشه راهی برای یادگیری پیدا می کند.

برعکس شخصی که بی انگیزه است فوری دلایل جدیدی برای متوقف کردن یادگیری یا موکول کردنش به بعد پیدا می کند.

حالا، به من اجازه دهید تا یک داستان برایتان تعریف کنم، داستان دو دوستی که در حال یادگیری زبان فرانسه هستند. سوفی ۵ سال است که در مدرسه زبان فرانسه یاد می گیرد، او کم صحبت می کند و چیزهایی را که مردم می گویند خیلی متوجه نمی شود. از طرف دیگر لورا شش ماه است که در حال یادگیری زبان فرانسه است. در حالی که هنوز اشتباهات زیادی دارد، می تواند بیش تر مکالمات را متوجه شود و در آن ها شرکت کند.

احتمالاً فکر می کنید که لورا پول بیش تری را برای خرید منابع یادگیری زبان هزینه کرده، یا این که سوفی شرایط درستی برای یادگیری نداشته است.

نه. آن چه که واقعاً باعث تفاوت لورا و سوفی شد ذهنیتشان است. شما دلیل واضحی برای یادگیری لازم دارید، بدون آن احتمالاً خیلی سریع تسلیم می شوید.