۳ عاملی که مشخص می کنند چه میزان زبان چینی آموخته اید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ عاملی که مشخص می کنند چه میزان زبان چینی آموخته اید اشاره می کند. هر کدام از این فاکتور ها در روند و میزان یادگیری زبان چینی یک شخص بسیار موثر است. پس با ما همراه باشید.

3 عاملی که مشخص می کنند چه میزان زبان چینی آموخته اید
3 عاملی که مشخص می کنند چه میزان زبان چینی آموخته اید

اما ۳ عاملی که مشخص می کنند چه میزان زبان چینی آموخته اید :

محتوا

هنگامی که به یادگیری زبان می رسیم، شاید هیچ  عرصه ی دیگری بیشتر از محتوی مورد بررسی قرار نگرفته باشد. تحلیل مرتب واژگان زبانی که به آن صحبت می کنید نشان می دهد که اگر شخصی که به یک زبان صحبت می کند انواع درست لغات را بشناسد، می تواند بخوبی به آن زبان صحبت کند و این در خصوص دیگر مهارتها صدق نمی کند.

در اینجا مثالی آورده شده است: یادگیری ۳۰۰۰ حرف همچنین کلمات معمولی که به آنها مربوط هستند؛ در صورتی که از آنها استفاده کنید، بطور قابل توجهی مهارت شما را در زبان چینی افزایش می دهد.

با این وجود اگر فقط بر تکرار تمرکز کنید با مشکل مواجه می شوید: تجزیه و تحلیل ها اکثراً برای زبان نوشتاری انجام می شوند نه گفتاری؛ همچنین بسیاری از کلمات زبان نوشتاری اغلب در زبان گفتاری استفاده نمی شوند.

زمان

این واضح ترین عامل است اما نسبت به دو مورد دیگر حائز اهمیت نمی باشد. اگر چیزی باشد مهم تر از آن سه است. شما مطمئناً چیزی یاد می گیرید، حتی اگر محتوی و روش یادگیری شما خیلی عالی نباشد. با این حال، اگر هیچ زمانی صرف یادگیری زبان چینی نکنید، بهترین محتوی و شیوه ی یادگیری می تواند سودمند باشد.

زمان مستقیماً با انگیزه مرتبط است. بنابراین اگر زمان کافی صرف یادگیری زبان چینی نکنید، احتمالا باید این سوال را از خودتان بپرسید که باید زودتر می پرسیدید: چرا یادگیری زبان چینی برایتان مهم است؟

همه ی مردم نمی دانند که” مارک زوکر برگ “هر روز ۴ ساعت زبان چینی مطالعه می کرد. نکته اینجاست که براساس تلاشی که می کنید نتیجه می گیرید. اگر می خواهید در زبان چینی سریع مهارت پیدا کنید، بیشتر مطالعه نمائید.

مِتُد

مِتُد به شیوه ی یادگیری حروف، تلفظ، دستور زبان و دیگر چیزها اشاره می کند. مِتُد برای یادگیری موثر حائز اهمیت است و دانش آموزان می توانند کارهای بسیاری برای تسریع تقویت مهارت خود در زبان چینی انجام دهند.

با توجه به آنچه ذکر شد، به عنوان یک مبتدی، ممکن است بر عامل زمانی بیشتر تمرکز کنید. از برنامه ی زمانیتان، زمانی را برای یادگیری و تمرین زبان چینی اختصاص دهید. پس از آن می توانید شروع به تمرکز بیشتر بر روی محتوی و مِتُد نمائید.