۳ مرحله برای غلبه بر ترس از صحبت کردن زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به ۳ مرحله برای غلبه بر ترس از صحبت کردن زبان انگلیسی اشاره می کند که اگر برای خود به کارببندید حتما می توانید یک  Speaking خوب داشته باشید.

3 مرحله برای غلبه بر ترس از صحبت کردن زبان انگلیسی
3 مرحله برای غلبه بر ترس از صحبت کردن زبان انگلیسی

پس ۳ مرحله برای غلبه بر ترس از صحبت کردن زبان انگلیسی را با هم بشناسیم

گام ۱: روش تفکری به فراوانی را اتخاذ کنید

ترس از صحبت کردن در فکر شما است. چیزی جسمی نیست- مربوط به الگوهای فکری و باورهای شما است که درباره‌ی مهارت‌های خود دارید. به همین دلیل اگر شما می‌خواهید از ترس از صحبت کردن رهایی یابید، باید با افکار خود شروع کنید. و به طور ویژه‌تر با روش تفکر خود.

بنابراین، روش تفکر به فراوانی چیست؟ خب، روشی از فکر کردن است که به شما اجازه می‌دهد تا موقعیت هایی را پیدا کنید که فکر می کرید اصلا وجود ندارند. و روش تفکر به فراوانی یعنی از آن چه که قبلاً در اختیار دارید، بیش‌ترین استفاده را کنید- یعنی به جای تمرکز روی آن‌چه که نمی‌دانید، از مهارت‌ها و دانش موجود خود بیش‌ترین استفاده را کنید.

گام ۲: قبول کنید که شخص ‌دیگری این جاست که به شما کمک کند

دلیل دیگری که شاگردان و خواننده‌های من به آن اشاره کرده‌اند که آن‌ها را برای صحبت کردن مردد می‌کند، مورد قضاوت قرار گرفتن است یا نگران این هستند که خود را مورد تمسخر قرار داده‌اند. این مشکلی بسیار رایج است و فقط زبان آموزان را تحت تاثیر خود قرار نمی‌دهد- بسیاری از مردمی ‌را شامل‌ می‌شود که برای صحبت در جمع و در زبان بومی خود مردد هستند!

مهم ترین چیزی‌ که وقتی در زبانی خارجی مکالمه ای دارید باید متوجه آن شوید،‌ این است که شخص دیگر می‌خواهد با شما ارتباط برقرار کند. آن‌ها به آن‌چه که قصد گفتنش ‌را دارید و نه به چه طور گفتنش علاقه‌مند هستند.

گام ۳: قبل از این که فکر کنید، صحبت کنید

آیا تا به حال این احساس را داشته‌اید که قصد گفتن چیزی را دارید و آن را نمی‌گویید چون پیش خود فکر می‌کنید:

‘فقط چند لحظه منتظر می‌مانم و بعد شروع به صحبت می‌‌کنم.’

و همین‌طور وضعیت بدتر می‌شود چون شروع می‌کنید به نگران شدن و دوباره قبل از صحبت کردن دقیقه‌ی دیگری به خود می‌دهید.

و بعد حتی بدتر می‌شود.

هرچه انتظار شما طولانی‌تر شود، مغز‌ شما زمان بیش‌تری را باید در احساس نگرانی‌ و عصبی شدن شما ثبت کند و سپس‌ همین‌طور به ساختن آن ادامه می‌دهد، بنابراین بیشتر نگران می‌شوید.