۵ اصطلاح ضروری فرانسه برای تقویت مهارت‌های اسپیکینگ

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان آموزان فرانسه ، به ۵ اصطلاح ضروری فرانسه برای تقویت مهارت‌های اسپیکینگ اشاره می کند که بسیار کاربردی هستند.

5 اصطلاح ضروری فرانسه برای تقویت مهارت‌های اسپیکینگ
5 اصطلاح ضروری فرانسه برای تقویت مهارت‌های اسپیکینگ

به ۵ اصطلاح ضروری فرانسه برای تقویت مهارت‌های اسپیکینگ توجه کنید:

۱- En avoir marre
J’en ai marre ! Le train est toujours en retard ! | ازش خسته‌ام، قطار همیشه دیر می‌کنه!
“En avoir marre” یک اصطلاح است که به کرّات در متروی فرانسه می‌شنوید. یعنی از چیزی خسته هستید، دیگر تحمل چیزی را ندارید.
ترجمه‌ی تحت‌الفظی: پر شدن ظرفیت با چیزی یا کسی.
۲- Pleuvoir des cordes
Wow! Il pleut des cordes aujourd’hui ! | واو! امروز بدجور شدید باران می‌آید!
اگر شدید باران ببارد، می‌توانید بگویید “il pleut des cordes”. در این مورد، کلمه‌ی «طناب» به راحتی می‌تواند استفاده شود، چون وقتی شدیداً باران می‌آید شبیه اینست که از آسمان طناب می‌ریزد.
ترجمه‌ی تحت‌الفظی: طناب می‌بارد
همتای انگلیسی: سگ و گربه باریدن، باران شدید ریختن
۳- Avoir la flemme
Je devrais réviser, mais j’ai la flemme ! | باید درس بخوانم اما تنبل هستم.
این روشی عادی برای گفتن اینست که تنبل هستید. اغلب مواقع از آن استفاده می‌کنید تا بگویید واقعاً باید کاری را انجام دهید اما آن کار را نمی‌کنید چون خب… تنبل هستید.
ترجمه‌ی تحت‌الفظی: مبتلا به تنبلی بودن
۴- Tomber dans les pommes
Il est tombé dans les pommes à cause de la châleur | به خاطر گرما غش کرد.
وقتی کسی از حال می‌رود می‌توانید بگویید که آن آدم در سیب‌ها افتاد.
ترجمه‌ی تحت‌الفظی: افتادن در میان سیب‌ها
۵- Avoir la pêche
T’as la pêche aujourd’hui ! ça fait plaisir ! | امروز به نظر با انرژی می‌آیی! خوب است که اینطور می‌بینم.
هلو و موز و سیب‌زمینی چه چیز در اشتراک دارند؟ همه‌ی‌شان می‌توانند برای توصیف فردی به کار روند که پر از انرژی است.
تمام آنچه که باید بگویی اینست که “avoir la…” و بعد کمی “pêche”, “banane” یا “patate”. اضافه کنی.
ترجمه‌ی تحت‌الفظی: داشتن هلو، موز، سیب زمینی