درباره ی امتحان IBT تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همه آن چیزی را که باید درباره ی امتحان IBT تافل بدانید برایتان توضیح می دهد. شما تا الان برای مدتی به مطالعه ی زبان انگلیسی پرداخته اید، پس در مهارت های ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ، و رایتینگ خود پیشرفت کرده اید. حالا می خواهید مطمئن شوید که با فرمت امتحان آشنا هستید و آماده اید تا بهترین تلاش خود را بکنید. مهم است که خود را غرق در انگلیسی کنید و از الان تا روز امتحان تا جایی که امکان دارد از آن استفاده کنید.  با اطمینان در ذهن داشته باشید که حفظ کردن و با شتاب یادگرفتن، راه های خوب آمادگی برای امتحان تافل نیستند.

درباره ی امتحان IBT تافل
درباره ی امتحان IBT تافل

همه چیز درباره ی امتحان IBT تافل

امتحان IBT تافل، مهارت های زبان انگلیسی مهم را برای ارتباط موثر در محیطی آکادمیک می سنجد. شامل چهار قسمت است: ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ. کل امتحان تقریبا چهار ساعت است، و همه ی قسمت ها در یک روز امتحان گرفته می شوند.

امتحان IBT تافل، از تمرین های ادغام شده و یک پارچه استفاده می کند و از شرکت کنندگان می خواهد تا مهارت ها را دقیقا همان طور که در محیط های آکادمیک واقعی استفاده می کنند با هم ترکیب کنند. سوال ها ی ترکیبی از شرکت کنندگان می خواهند:

  • بخوانند، گوش بدهند و سپس در جواب به یک سوال صحبت کنند.
  • گوش بدهند و بعد در جواب به یک سوال صحبت کنند.
  • بخوانند، گوش بدهند و بعد در جواب به یک سوال بنویسند.

فرمت امتحان

قسمت پایین تعداد سوال های ممکن و زمان هر قسمت امتحان را نشان می دهد. محدوده ی زمانی مربوط به هر قسمت با توجه به تعداد سوال ها تغییر می کند. هر امتحان شامل یا یک ریدینگ طولانی تر و یا یک لیسنینگ طولانی تر می شود.

قسمت بندی امتحان                   تعداد سوال ها                                                 زمان

ریدینگ                                   ۳-۴ صفحه، هر کدام ۱۲-۱۴ سوال                 ۶۰-۸۰ دقیقه

 

لیسنینگ                                 ۴-۶ درس گفتاری، هر کدام ۶ سوال                ۶۰-۹۰ دقیقه

۲-۳ مکالمه، هر کدام ۵ سوال

وقت استراحت                                                                                        ۱۰ دقیقه

اسپیکینگ                               ۶ سوال: ۲ سوال مستقل و ۴ سوال ترکیبی        ۲۰ دقیقه

رایتینگ                                 ۱ تمرین ترکیبی                                         ۲۰ دقیقه

۱ تمرین مستقل                                          ۳۰ دقیقه

 

مدیریت امتحان

امتحان IBT تافل، توسط کامپیوتر از طریق یک شبکه ی امن اینترنتی اجرا می شود.

  • دستورالعمل های پاسخ به سوال ها در هر قسمت مربوطه می آیند. شرکت کنندگان می توانند در تمام مدت امتحان یادداشت بردارند. آخر امتحان، همه ی یادداشت ها جمع آوری شده و به منظور اطمینان از امتحان از بین برده می شوند.
  • برای قسمت اسپیکینگ، شرکت کنندگان هدفون گذاشته و از طریق میکروفون صحبت می کنند. جواب ها به شکل دیجیتالی ثبت شده و به شبکه ی نمره دهی آن لاین ETS فرستاده می شوند که آن جا سه تا شش فرد به پاسخ ها نمره می دهند.
  • برای هر قسمت رایتینگ، شرکت کنندگان جواب های خود را تایپ می کنند. پاسخ ها به شبکه ی نمره دهی آن لاین ETS فرستاده می شوند، که آن جا توسط چهار نفر نمره داده می شوند- دو نمره دهنده برای سوال ترکیبی، یک نمره دهنده و یک e-rater برای سوال مستقل. ( با e-rater جواب های شما توسط کامپیوتر نمره داده می شوند.)
  • همه ی نمره دهنده ها توسط ETS، آموزش دیده و تصدیق شده اند و آن ها را هر زمان که نمره می دهند، سراسر روز و به طور مداوم چک می کنند.
  • نمره ها هم به شکل آن لاین و هم توسط ایمیل فرستاده می شوند.

همه چیز درباره ی امتحان IBT تافل را فهمیدید حالا برای شرکت در کلاس های آموزش تافل اینترنتی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با شماره های ما تماس بگیرید.