سوال پرسیدن در زبان فرانسه

نحوه درست سوال پرسیدن در زبان فرانسوی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به سوال پرسیدن در زبان فرانسه اشاره می کند و روش هایی را که به طور کلی برای سوال پرسیدن به صورت کاملا طبیعی استفاده می شود بیان می کند. پس با ما همراه باشید.

asking questions in french
asking questions in french

به روش های سوال پرسیدن در زبان فرانسه توجه کنید:

شماره ۱: میزان صدای‌تان را در انتهای جمله بالا ببرید (غیر رسمی)

بله، درست خواندید.

در موقعیت های غیر رسمی، بالا بردن صدا در انتهای جمله برای تبدیل جمله ی مثبت به جمله ی پرسشی کفایت می کند.

Tu es américain ( آمریکایی هستید)

Tu es américain ? ( آمریکایی هستید؟)

تذکر: در فرانسه بین علامت سوال و کلمه یک فاصله گذاشته می شود.

شماره ۲:  افزودن  “n’est-ce pas” به انتهای جمله (غیر رسمی)

اگر تقریبا مطمئن هستید که جواب مثبت است، می توانید به انتهای جمله ی مثبت“n’est-ce pas” نیز اضافه کنید.

“n’est-ce pas” تحت الفظی به معنای ” اینطور نیست?” است. مشابه ” شما مگه…؟” یا “اینطور نیست؟” در انگلیسی است.

Tu es américain, n’est-ce pas ?

آمریکایی هستید، این طور نیست؟

روش آسانی برای پرسیدن سوال است، اما در استفاده ی از آن زیاده روی نکنید. به کار بردن خیلی زیاد آن شما را شخصی روی اعصاب نشان خواهد داد.

برای دیدن اصطلاحات و سوالات پایه زبان فرانسه کلیک کنید.

شماره ۳: افزودن “est-ce que” قبل از جمله (رسمی یا غیر رسمی)

 یکی از رایج ترین روش ها برای پرسیدن سوال در فرانسه این است که صرفاً  “est-ce que” (تحت الفظی: همان است که … ؟) را ابتدای یک جمله ی مثبت اضافه کنید.

تذکر: افزودن “est-ce que” در ابتدای جمله تنها روش به کار گیری “est-ce que” است.

Tu es américain  آمریکایی هستید))

Est-ce que tu es américain ? (آمریکایی هستید؟)

Vous parlez anglais (انگلیسی صحبت می کنید)

Est-ce que vous parlez anglais ? ( انگلیسی صحبت می کنید؟)

شماره ۴: جابجا کردن فعل و ضمیر (رسمی)

این روشی رسمی و کمتر رایج برای پرسیدن سؤال در فرانسه است. مگر آن که مشغول به نوشتن کتابی باشید یا نیاز داشته باشید فرانسه را در محیطی کاملاً رسمی به کار ببرید، در غیر اینصورت احتیاجی به یادگیری آن ندارید.

با پرسیدن سوال از طرق جابجایی، جای فعل و ضمیر را عوض می کنید. اجازه دهید به شما نشان دهم:

Vous parlez anglais (انگلیسی صحبت می کنید)

Parlez-vous anglais ? ( ا انگلیسی صحبت می کنید؟)

Vous êtes américain ( آمریکایی هستید )

Êtes-vous américain ? ( امریکایی هستید؟)

همانطور که مشاهده می کنید، وقتی در فرانسه با جابجایی سؤالی می پرسید باید خط ربطی بین فعل و ضمیر بگذارید.

اگر در جابجایی از “il”, “elle” یا  “on”و فعلی که انتهایش به واکه ختم می شود استفاده می کنید، نیاز دارید تا یک “t”  بین فعل و ضمیر اضافه کنید.

On mange ici (اینجا غذا می خوریم)

Mange-t-on ici ? (اینجا غذا می خوریم؟)