تعریف اصطلاحات پایه گرامر زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تعریف اصطلاحات پایه گرامر زبان انگلیسی می پردازد و برخی از آنها را برایتان تشریح می کند. بهتر است اگر مبتدی هستید قبل از شروع به کتاب های گرامر این موراد را مطالعه کنید.

تعریف اصطلاحات پایه گرامر زبان انگلیسی
تعریف اصطلاحات پایه گرامر زبان انگلیسی

اسم چیست؟

اسامی یک شخص، مکان، شیء، عمل یا کیفیت را نام گذاری می کند. آن ها برای تقریباً هر جمله ای لازم هستند. آن ها اغلب به عنوان فاعل مهم جمله به کار می روند و با حروف تعریف جفت می شوند.

فعل چیست؟

افعال کار یا حالت بودن را ابراز می کنند. آن ها بسته به این که چه زمانی اتفاق می افتند و چه کسی آن ها را انجام می دهد به –ing، -ed و –s منتهی می شوند. آن ها بعد از فاعل های جمله می آیند و بعد از قیدها ظاهر می شوند.

صفت چیست؟

صفات اسامی را توصیف می کنند. آن ها اغلب درست قبل از همتای خود که اسم است، می آیند.

قید چیست؟

قیدها افعال، صفات، قیدهای دیگر، و عبارات یا جملات را توصیف می کنند. آن ها اغلب به –ly منتهی می شوند و به سوالاتی مانند how?، when? و where? پاسخ می دهند.

ضمیر چیست؟

ضمایر به جای اسامی می آیند. آن ها افراد یا اشیا را به عنوان فاعل قلمداد می کنند. پس، به جای گفتن توماس، شما می توانید بگویید او. یا، به جای این که بارها بگویید کتاب خانه، می توانید از ضمیر آن استفاده کنید.

حرف ربط چیست؟

حروف ربط جملات، عبارات، یا بندها را به هم مرتبط می کنند. بعضی از رایج ترین حروف ربط “and”، “yet”، و “or” است.

اپوستروف چیست؟

اپوستروف ها یکی از گیج کننده ترین علامت های نقطه گذاری هستند اما شما واقعاً فقط در دو جا است که باید از اپوستروف استفاده کنید: برای نشان دادن مالکیت یا اختصار. علامت آپاستروف ‘  می باشد.

ویرگول چیست؟

ویرگول ها، به طور بحث برانگیزی، مهم ترین ابزار گرامری هستند که زبان انگلیسی برای ارائه دارد. آن ها ریتم، انسجام و یکپارچگی را در جمله فراهم می کنند.

مطابقت فاعل و فعل

حتی یک جمله ی ساده هم اگر به خوبی ساخته شده باشد، می تواند بقیه را تحت تاثیر قرار دهد. موقع مطرح کردن جملات، مهم است که حواسمان به مطابقت فاعل و فعل باشد. به یاد داشته باشید که یک فاعل مفرد فعلی مفرد می گیرد و فاعل جمع فعلی جمع می گیرد.

نوشتن با حروف بزرگ

نوشتن با حروف بزرگ برای این که جمله ای شسته و رفته و مرتب داشته باشیم، مهم است و این به ما کمک می کند تا نوشته ها را با دقت عنوان کرده، و لغات مهم را مشخص کنیم.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان انگلیسی با شماه های اموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.