موفقیت در ریدینگ آزمون تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد که چگونه موفقیت در ریدینگ آزمون تافل را بدست اورید؟ اگر داوطلب آزمون تافل هستید پس حتما با ما همراه باشید.

موفقیت در ریدینگ آزمون تافل
موفقیت در ریدینگ آزمون تافل

اما موفقیت در ریدینگ آزمون تافل چگونه بدست می آید:

این آزمون از ۳ تا ۵ متن با ۱۲ تا ۱۴ سؤال برای هر کدام تشکیل شده است. زمانی که به بخش ریدینگ اختصاص داده شده است به این بستگی دارد در نسخه‌ی عادی (۶۰ دقیقه‌ای) شرکت کرده‌اید یا نسخه‌ی مبسوط (۱۰۰ دقیقه‌ای). برخی به طور اتفاقی انتخاب می‌شوند که نسخه‌ی مبسوط را امتحان دهند؛ تا وقتی شروع به امتحان نکنید معلوم نمی‌شود که چه نسخه‌ای را امتحان خواهید داد.

بخش ریدینگ بر ۸ نوع سؤال مختلف تمرکز می‌کند:

  • سؤالات ایده‌ی اصلی: ایده‌ی اصلی متن چیست؟ نویسنده چگونه از ایده‌ی اصلی حمایت می‌کند؟
  • سؤالات جزئی: چه جزئیات واقعی یا تلویحی برای ساختن صحنه داده شده است؟ گوینده کیست و مخاطب مورد نظر کیست؟
  • سؤالات واژگانی: معانی تحت‌الفظی و سمبولیک واژه‌های داده شده چیست؟
  • سؤالات استنتاجی: چه اطلاعاتی را که به طور صریح ذکر نشده‌اند را می‌توانید از متن جدا کنید؟
  • ساده‌سازی جمله: چگونه می‌توانید شفافیت یک جمله‌ی داده شده را بهبود بخشید؟
  • جاسازی جمله: از میان ۵ گزینه‌ی داده شده، بهترین جا برای جمله‌ی ارائه شده کجاست؟
  • مقصود اصلی از معانی: توضیح دهید که منظور نویسنده در این متن مخصوص چیست.
  • خواندن برای یادگیری: چه چیزی باعث بهتر شدن نظم متن می‌شد؟ آیا جزئیات بی‌ربطی وجود دارند که از استدلال آن می‌کاهند؟

شاید به نظر پیچیده بیاید اما به شما اطمینان می‌دهیم که اینطور نیست! با این نکات می‌توانید و خواهید توانست که در بخش ریدینگ بتازید:

اجمالی خواندن: متن را اجمالی بخوانید تا اصل مطلب و ایده‌ی اصلی آن را متوجه شوید.

خلاصه کردن: نکته‌ی اصلی هر پاراگراف را بنویسید تا از نظم متن آگاه شوید.

تمرین: روزانه مقاله بخوانید. به ایده‌های اصلی فکر کنید. سؤالات احتمالی هر مقاله را تصور کنید، انگار که در امتحان هستند.

یادداشت بردارید: انجام این کار را با مقالات بسیاری درباره‌اش در اینترنت یاد بگیرید.