بهترین راه یادگیری زبان آلمانی

بهترین راه یادگیری زبان آلمانی

یادگیری زبان المانی برای بسیاری کار دشواری به حساب می آید. در این مقاله آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سعی می کند بهترین راه یادگیری زبان آلمانی را بیان کند.

آموزش زبان آلمانی در موسسه ایران آکسفورد

  • در کلاس های زبان آلمانی شرکت کنید.

شاید بهترین راه یادگیری زبان آلمانی در تهران و ایران شرکت در کلاس های آموزش زبان آلمانی باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از معدود موسسات با استانداد های آموزشی جهانی می باشد که در آموزش زبان المانی در ایران فعالیت می کند. کلاس های زبان آلمانی موسسه زبان آلمانی ایران آکسفورد همه آنچه نیاز دارید را در اختیارتان می گذارد.

  • از زبان فارسی برای یادگیری زبان آلمانی استفاده کنید.

سعی کنید ترتیب کلمات در زبان آلمانی و زبان فارسی را با یکدیگر مقایسه کنید و به تفاوت ها و شباهت های زبان آلمانی و فارسی آشنا شوید. هم چنین کلماتی که در زبان انگلیسی و آلمانی مشترک هستند را بیاموزید.

  • از دخالت های دو زبان بر یکدیگر بپرهیزید.

یادگیری زبان دوم از جهات زیادی به یادگیری زبان اول شباهت دارد اما از جهات مهمی نیز با یکدیگر متفاوتند. شاید مهم ترین تفاوت در یادگیری زبان دوم تاثیر زبان اول بر دوم است. شاید یکی از بهترین راه یادگیری زبان آلمانی شناخت تاثیرات زبان ها بر زبان آلمانی است.

  • ترجمه نکنید.

سعی کنید در زبان آلمانی از ترجمه کردن بپرهیزید. سعی کنید به زبان آلمانی فکر کنید و هر روز در زندگی روزمره خود از زبان آلمانی بهره ببرید.

  • از یک دیکشنری آلمانی خوب استفاد کنید.

یک دیکشنری خوب آلمانی برای شروع بسیار مهم است. در این سطح دیکشنری با حدود ۴۰۰۰۰ هزار کلمه می تواند نیاز های شما را برطرف سازد. اما توجه کنید دیکشنری اگر فرآیند ترجمه در ذهن شما را بسیار تحریک کند می تواند خطرناک باشد. شاید استفاده از یک دیکشنری تک زبانه بتواند بسیار کمک کننده باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.