چالش های پیش روی آموزش زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به چالش های پیش روی آموزش زبان انگلیسی برای زبان آموزان اشاره می کند. شاید این چالش ها برای شما هم اتفاق بیافتد. پس با ما همراه باشید.

چالش های پیش روی آموزش زبان انگلیسی
چالش های پیش روی آموزش زبان انگلیسی

اما چالش های پیش روی آموزش زبان انگلیسی چه مورادی هستند:

۱- گسترش اشتیاق زیاد برای یادگیری انگلیسی

تمام زبان آموزان انگلیسی دوست دارند که انگلیسی را به خوبی صحبت کنند. آن‌ها از این ایده هیجان زده می شوند که قادر هستند تا به طور سلیس به انگلیسی ارتباط برقرار کنند. با این حال، آن ها معمولاً به خود فرایند یادگیری اهمیت نمی دهند. یادگیری انگلیسی برای بیش تر زبان آموزان یک وظیفه است – چیزی که آن ها نمی خواهند اما باید انجام دهند. آن ها لذتی در یادگیری انگلیسی نمی بینند.
به طور خلاصه، بیش تر زبان آموزان دوست دارند انگلیسی را به خوبی صحبت کنند اما دوست ندارند که انگلیسی را بیاموزند. این اولین و بزرگ ترین مشکلی است که یک زبان آموز با آن روبه رو می شود، چون شخصی که دوست نداشته باشد انگلیسی را بیاموزد، آن را به خوبی یاد نخواهد گرفت. اگر شما عاشق انگلیسی نیستید، انگلیسی هم عاشق شما نخواهد بود!

۲- ایجاد اولین تغییر در زندگی شخص

تصمیم یادگیری زبان، مستلزم تغییراتی در زندگی خود است. برای مثال، تصمیم به این که یک شخص هر روز به مدت ۳۰ دقیقه کتابی را به انگلیسی بخواند و سر قولش بماند. ایجاد تغییری کوچک اما همیشگی در زندگی خود خیلی سخت است، به خصوص اگر یادگیری انگلیسی ‘جالب’ به نظر نرسد. با این حال، زبان آموزان باید به یاد داشته باشند که مطالعه ی روزانه ی انگلیسی به مدت ۱۵ دقیقه، نتایج خیلی بهتری را برای شما به همراه دارد تا این که یک دفعه در ماه و یک روز کامل را مطالعه کنید.

۳- ایجاد تغییرات بعدی در زندگی شخص

در حالی که تغییر اول سخت ترین تغییر است، هر تغییر بعدی هم سخت است. زبان آموزان زیادی گام اول را برمی دارند (برای مثال آن ها شروع می کنند تا هر روز کتابی را به انگلیسی بخوانند) و بعد همان جا توقف می کنند. آن ها خود را درگیر فعالیت های انگلیسی دیگری نمی کنند.
یک زبان آموز خوب مجموعه ای از فعالیت ها را خواهد داشت (خواندن، تماشای تلویزیون، تمرین تلفظ، شنیدن صداهای ضبط شده، و غیره) و بر اساس حالت خودش از این مجموعه چیزی را انتخاب می کند. یک فعالیت به اندازه ی کافی خوب نیست، چون ۱- شما سریع تر خسته می شوید، و ۲- گستره ای از مهارت های زبانی به شما می دهد که معمولاً خیلی محدود است.