خصوصیات یک استاد زبان خوب

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد از بهترین مراکز آموزش زبان در ایران می باشد. اما اینکه خصوصیات یک استاد زبان خوب چه مواردی است. با ما همراه باشید تا برخی از این خصوصیات را در زیر ببینیم.

اما خصوصیات یک استاد زبان خوب چه مورادی است؟

خصوصیات یک استاد زبان خوب
خصوصیات یک استاد زبان خوب


ما بر این باور هستیم که آن چه شما واقعاً از یک معلم لازم دارید ‘تدریس’ آن ها نیست بلکه توانایی آن ها برای کمک به شما برای انعکاس در یادگیری خود است، آن چه که برای شما جواب می دهد و آن چه جواب نمی دهد، و این که شما چه طور می توانید سریع تر از آن چیزی که الان هستید، پیشرفت کنید.
اگر معلم شما عالی باشد، باید عناصر جالب زبان اسپانیایی را برایتان مورد بحث قرار دهد، در حل مسائل به شما کمک کند، یا به سوالاتی که مطرح می کنید، جواب دهد.
از تمام این ها با ارزش تر، او باید به استفاده ی شما از اسپانیایی توجه زیادی کند، و در توجه به ویژگی های جدید زبانی که شما احتمالاً از آن ها آگاه نبوده اید، راهنمایی تان کند‌.
در همان زمان او احتمالاً به نوعی به عنوان یک مشاور عمل خواهد کرد – و به شما یادآوری می کند که نگرانی های مختلف زبانی که دارید آن قدری که به نظر می رسد فاجعه انگیز نیستند، و آن چه که خیلی مهم تر است توانایی شما برای ادامه ی مطالعه ی خود برخلاف سختی ها است.
او بیش تر ویژگی های یک ‘مربی’ را خواهد داشت تا یک ‘معلم’.
و این ارتباط بین ‘مربی’ و شاگرد احتمالاً صمیمانه تر و نزدیک تر از ارتباط با یک معلم سنتی است – ارتباط شاگرد، که بیش تر درباره ی بهره مندی از دانش است تا درباره ی ایجاد موقعیت های یادگیری.
احتمال دارد معلمان ترقی خواه بحث کنند که آن ها می توانند با ایجاد آن موقعیت ها برای یادگیری در طی درس به زبان آموز کمک کنند. در واقع، این رویکرد اساس روش تدریس زبان فصیح مدرن است.
به جز این که یک توهم است.
چند ساعت در هفته در کلاس با نُه شاگردِ دیگر یک راه حل معتبر برای یادگیری زبان نیست، با این حال باعث روشن فکر شدن معلم می شود.
یادگیری نباید به عنوان آن چه در کلاس اتفاق می افتد در نظر گرفته شود، بلکه آن چیزی است که در خارج اتفاق می افتد. بنابراین دروس باید روی پیشرفت آن چه شاگرد می تواند در طی زمان خارج از کلاس انجام دهد، متمرکز شوند.
آیا شما معلمی را یافته اید که بتواند این کار را انجام دهد؟
معلمی که مهارت و حضور ذهن دارد که آن را در عمل بگنجاند؟