اشتباهات متدوال در مورد آزمون SAT

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی از اشتباهات متدوال در مورد آزمون SAT اشاره می کند. اگر می خواهید SAT را با خیالی راحت بگذرانید حتما به آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مراجعه کنید.

اشتباهات متدوال در مورد آزمون SAT
اشتباهات متدوال در مورد آزمون SAT

اما اشتباهات متدوال در مورد آزمون SAT

باعث می شود برای همه ی دانشگاه های خارجی واجد شرایط شوید

برخلاف سایر آزمونها مانند IELTS و TOEFL، آزمون SAT بیشتر تمرکز می کند بر پذیرش شما در کالجهای ایالات متحده و برخی دانشگاه ها در کانادا، بریتانیا و سنگاپور که دوره های لیسانس ارائه می کنند. برای آزمون SAT فرض بر اینست که داوطلبین از قبل تسلط خوبی بر انگلیسی دارند. بنابراین الگوی ارزیابی بسیار متفات است از آزمونهایی که برای گویشوران غیر بومی انگلیسی تنظیم شده اند.

الگوی امتحانی مشابهی دارد با سایر آزمونهای انگلیسی

این اشتباه ترین فکر درباره ی آزمون SAT است. این آزمون متشکل از چهار بخش ریدینگ، رایتینگ، لیسنینگ و اسپیکینگ نمی شود. در عوض آزمون SAT به سه بخش تقسیم می شود: توانایی کلامی، توانایی کمّی و نوشتن مقاله. طول این آزمون ۳ ساعت و ۵۰ دقیقه است و از آزمونهای دیگر متفاوت است. الگوی نمره دادن نیز متغیر است چون دانش آموزان از ۱۶۰۰ امتیاز نمره می گیرند. نمره دهی برای مقاله ی SAT از ۸ داده می شود و نتیجه اش تا ۵ سال معتبر است اگر تغییری در الگوی آزمون آن وجود نداشته باشد.

سؤالات سلیقه ای

آزمون SAT ترکیبی است از پرسشهای عینی و تنها قسمت مقاله در بخش رایتینگ سلیقه ای است. این آزمون سه بخش کلی دارد، : توانایی کلامی، توانایی کمّی و نوشتن مقاله؛ از میانشان بخش کلامی دو زیرمجموعه دارد و بخش کمّی هم چنین است.

ریاضیات پیچیده

بخش ریاضیات متشکل است از پرسشهایی از جبر، تفسیر نمودار، تحلیل داده. هیچ جایی برای انتگرالهای پیچیده یا مثلثات در بخش ریاضی آزمون SAT نیست. تمرکز عمده بر روی استدلال در ریاضیات است.

بخش اسپیکینگ
اینجا جایی برای تحت تأثیر قرار دادن مصاحبه گر با مهارتهای صوتی تان وجود ندارد. آنچه که در آزمون SAT اجرا کرده اید تعیین کننده ی صلاحیت شما است و برای شما نمره ای که شایسته اش هستید را به ارمغان می آورد؛ تنها سه بخش وجود دارند که فقط هم باید روی کاغذ به آنها جواب داده شود.