اشتباه رایج در TASK 1 رایتینگ آیلتس

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به یک اشتباه ساده ولی بسیار متدوال در بخش آیلتس اشاره می کنیم. یکی از اشتباه رایج در TASK 1 رایتینگ آیلتس این اشتباه می باشد که باید تا می توانید از آن دوری کنید.

اشتباه رایج در TASK 1 رایتینگ آیلتس
اشتباه رایج در TASK 1 رایتینگ آیلتس

از این اشتباه رایج در TASK 1 رایتینگ آیلتس دوری کنید و نمره خود را بالا ببرید

در بخش ۱ نگارش آکادمیک آیلتس شما باید خلاصه ای از اطلاعات را در یک گراف، چارت، جدول یا نمودار ( یا بیش از یکی از این موارد) بنویسید. می توانید نمونه ای از گراف بخش ۱ نگارش آکادمیک آیلتس را در وبسایت رسمی آیلتس مشاهده کنید.

زمانیکه اطلاعات به کشورهایی مانند آمریکا یا بریتانیا مربوط است، که اغلب اینگونه است، اشتباه متداول حذف کردن حرف اضافه” ‘the است هنگامیکه اطلاعاتی درمورد ایالات متحده آمریکا یا انگلستان گزارش می دهید.

به عنوان مثال متعجب نخواهم شد اگر بعضی از شما اشتباه زیر را در نمونه گراف در لینک بالا مرتکب شوید:

گراف اطلاعاتی را درمورد مخاطبان  رادیو و تلویزیون در انگلستان در سال ۱۹۹۲ را ارائه می دهد.

همیشه این نوع اشتباه را در پاسخهای بخش ۱ نگارش آکادمیک آیلتس میبینم.

چرا حذف حرف اضافه ““the اشتباه است؟

شما باید حرف اضافه the  را قبل از ایالات متحده آمریکا و انگلستان بنویسید ( یا بگویید) زیرا این کشورها حاوی کلمه ” ایالات” و ” کشور پادشاهی” هستند. زمانیکه کشوری اسمی مانند ” ایالات” ، ” کشور پادشاهی” یا ” جمهوری” در نامش داشته باشد، حرف اضافه the  باید قبل از آن مورد استفاده قرار گیرد.

واژه the  باید برای کشورهایی نیز به کار رود که حاوی صیغه جمع هستند، به عنوان مثال فیلیپین

در اینجا مثال هایی از کشورهایی وجود دارد که باید حرف اضافه the  قبل از آنها قرار گیرد:

  • انگلستان
  • ایالات متحده آمریکا
  • جمهوری خلق چین
  • پادشاهی عربستان سعودی
  • فیلیپین
  • هلند
  • شما نباید حرف اضافه the را قبل از این کشورها بکار برید اگر اسم دیگر آنها را استفاده می کنید: ” بریتانیا”، ” آمریکا”،”چین”،”عربستان سعودی”، یا هلند
§         چرا ممکن است شما این اشتباه را مرتکب شوید؟
  • اغلب واژه ” ” the قبل از کشوراز عنوان ( یا برچسب) گرافها، چارتها یا جداول بخش ۱ نگارش آکادمیک آیلتس حذف می شوند و ممکن است شما کشور را از آنجا کپی کنید.