اصطلاحات روزمره زبان ایتالیایی

اصطلاحات روزمره زبان ایتالیایی

italian-turkish-chinese-russian-language-learning
ما هر روز در موقعیت هایی هستیم که نسبتا در تمام طول زندگی مان و در نقاط مختلف بار ها در آن خواهیم بود. موقعیت های آشنایی که باعث می شوند شما بتوانید آنها را پیش بینی کنید و بر اساس آن اصطلاحات روزمره زبان ایتالیایی را یاد بگیرید . آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اگر چه این نوع از یادگیری زبان ایتالیایی را به دلیل علمی نبودن پیشنهاد نمی کند اما می تواند تا حدودی به اصطلاح عامیانه ” به درد بخور ” باشد. شما نمی تواند تمام یادگیری زبان خود را محدود به این بخش کنید زیرا این موقعیت ها زیاد نیستند و به طور کامل هم قابل پیش بینی نیستند. به عنوان مثال شما در رستوران فقط نیاز به سفارش غذا نیاز ندارید بلکه شاید کیف پول خود را گم کنید و نیاز به بیان این مسئله داشته باشید. پس همیشه به دنبال یادگیری زبان ایتالیایی و خلق جملات به میل خود باشید نه حفظ برخی از مکالمه روزمره ایتالیایی اما در این بخش برخی از جملاتی که امکان دارد تا حدودی برای شما مناسب باشد را می آوریم تا در موارد اورژانسی تنها بتوانید برخی از نیاز های اولیه خود را بر طرف کنید.
اصطلاحات روزمره زبان ایتالیایی برای مسافران
Mi scusi ( ببخشید )
Non Parlo bene l’italiano ( خوب ایتالیایی صحبت نمی کنم )
Non capisco ( متوجه نمی شوم )
Puo ripetere per cortesia? ( می تونید تکرار کنید لطفا؟ )
Mi sono perso ( گم شده ام )
Potresti aiutarmi? ( می تونید کمکم کنید )
Quanto costa questo? ( قیمتش چنده ؟ )
E un piacere conoscerti! ( از دیدن شما خوشحالم )
Di dove sei? ( اهل کجایی )
Ho …. Anni. ( من …. سالمه )
Scusami ! ( متاسفم )
Puoi parlare lentamente? ( می توانی آروم تر صحبت کنی)
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های زبان ایتالیایی در ایران می باشد برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.