زبان انگلیسی را با قدرت بخواهید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زبان اموزان را به مسیری سوق می دهد که انگلیسی را با اعتماد به نفس صحبت کنند. اما شما باید زبان انگلیسی را با قدرت بخواهید. اگر می پرسید چطور؟ این مطلب را از دست ندهید.

زبان انگلیسی را با قدرت بخواهید
زبان انگلیسی را با قدرت بخواهید

اما چگونه زبان انگلیسی را با قدرت بخواهید

۱- از تحمل اشتباهات سر باز زنید

منظورم این است که اصلاً قبول نکنید. کاری که اغلب انجام می دهم اینست که از سختی گرامر شکایت می کنم و صرفاً امیدوارم که روزی با جملات بی نقص از خواب برخیزم.

از لحاظ روانی تصمیم بگیرید که قرار نیست بگذارید به ساختن آنها ادامه دهید. وقتی این کار را می کنید مچ خود را بگیرید . به یاد داشته باشید که این بخشی از فرآیند است اما همزمان که جلو می روید خود را تصحیح کنید.

۲- در ادا کردن مصوت ها و صامت ها اغراق کنید.

عمداً تلاش کردن برای بیان متفاوت چیزها به مغزتان می گوید که در تلاش هستید برای اینکه از شرّ یک عادت رها شوید. اگر این کار را نکنید دهانتان نهایتاً به روش قبلی برای تلفظ کلمات باز خواهد گشت.

دقیقاً همانطور که صدای یک فرد تنها در شرایط ساکت قابل شنیدن است در مقایسه با وقتی که در کنسرت راک است. وقتی یاد بگیرید که بیش از حد با اغراق صحبت کنید، قادر خواهید بود به صورتی که باید حرف بزنید صدای خود را تنظیم کنید.

۳. فعالانه آن را بخواهید، شما نمی توانید فقط امیدوار باشید که وجود داشته باشد.
شما باید آن را بخواهید. من نمی توانم به جای شما تمرین کنم. حرف دیگری درباره ی این ندارم که بگویم. مقداری وقت بگذارید تا روی آن بیندیشید.

۴. صدای خود را ضبط کنید تا خطاهای خود را گوش کنید!
موسیقی دانان دفعات زیادی را در اتاق خود تمرین می کنند و موقع بیرون آمدن احساس وحشتناکی دارند، اما وقتی برای رفقای خود می نوازند، نتیجه اغلب می تواند غیر منتظره باشد. لهجه هم همین حالت مشابه را دارد، گاهی ما در واقع فکر می کنیم که صدایمان بدتر از چیزی است که هستیم، یا برعکس.
گوش کردن به صداهای ضبط شده ی خود به شما اجازه می دهد تا درباره ی آن چه که در واقع جلوی بقیه به نظر می رسید دیدگاهی واقعی داشته باشید.

هزاران تکنیک دیگر وجود دارند که موسیقی دانان برای بهبود کار خود استفاده می کنند که می تواند برای شما به عنوان زبان آموز مفید باشد. همه ی آنها در این مقاله ذکر نشده است اما در حقیقت معلمین و من مکالمه ای داشتیم برای پرداختن به اینکه موسیقی دانان چگونه زبانها را می آموزند و ما از چه رازهایی استفاده می کنیم.