تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی

تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی

این دو زبان تا حدی به یکدیگر نزدیک هستند که بسیاری آنها را Sister Languages یا زبان های خواهر خوانده می نامند. اما به هر حال این شباهت تا حدی نیست که بتوان هر دو زبان را یکسان دانست . اگر می خواهید تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی را بدانید این مطلب آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می تواند کمک شایان توجهی به شما کند.

تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی
تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی

تلفظ

مهم ترین تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی در شیوه بیان کلمات است. معمولا اگر دو متن را کنار یکدیگر بگذارید می توان هر دو متن را خواند و شخصی که هر یک از این زبان ها را بداند معمولا می تواند متون زبان دیگر را نیز متوجه شود. اما مشکل در تلفظ بسیار زیاد است تا حدی که معمولا دو شخص با هر یک از این زبان ها معمولا به سختی متوجه تلفظ لغات یکدیگر خواهند شد.

کلمات

برخی کلمات با دیکته مشابه در دو زبان معانی بسیار متفاوتی دارند. به عنوان مثال کلمه Abono در زبان پرتغالی به معنی سپرده یا بیعانه می باشد اما همین کلمه در زبان اسپانیایی معنی کود ( کشاورزی ) را می دهد. از این دست کلمات در بین دو زبان کم نیستند. مثال دیگر را می توان مثال Acreditar دانست که در زبان پرتغالی به معنی باور داشتن است اما همین کلمه در زبان اسپانیایی به معنی به یاد آوردن و یا موافق بودن می باشد.

جدای تفاوت زبان اسپانیایی و پرتغالی تفاوت های زیادی هم بین زبان های پرتغالی برزیل و زبان پرتغالی اروپایی وجود دارد. همچنین زبان اسپانیایی آمریکای لاتین و یا اسپانیایی اروپایی هم به همین نسبت با یکدیگر تفاوت دارند.

گرامر

از نظر گرامری تفاوت ها بسیار بسیار اندک و قابل چشم پوشی است. تقریبا همه قواعد گرامری در دو زبان شباهت های بسیار زیادی با هم دارند.

برای آموزش زبان اسپانیایی یا آموزش زبان پرتغالی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.