راه حل های تلفظ لغات سخت فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به راه حل های تلفظ لغات سخت فرانسه و به یاد سپردن آنها در زبان اشاره می کند. تلفظ لغات در زبان فرانسه بسیار چالش برانگیز هستند. پس با ما برای پیروزی بر این چالش همراه باشید.

راه حل های تلفظ لغات سخت فرانسه
راه حل های تلفظ لغات سخت فرانسه

به راه حل های تلفظ لغات سخت فرانسه توجه کنید:

تلفظ بعضی از لغات فرانسه به طور مخصوصی برای گویشوران انگلیسی سخت است.

راه حل شماره ی ۱ برای تلفظ لغت سخت فرانسه

قوانین تلفظ فرانسه را بیاموزید.

بیش تر شاگردان فقط تلفظ فرانسه خود را طوطی وار تقلید می کنند. آن ها تلاش می کنند تا از فرانسه ها تقلید کنند، و اغلب چگونگی خواندن فرانسه را حدس می‌زنند.

با این حال، قوانین خیلی واضحی درباره ی تلفظ فرانسه و چگونگی خواندن فرانسه وجود دارد.

مانند این که یک ” s بین دو حرف صدادار به صدای ”Zتبدیل می شود. برای نگه داشتن صدای ‘S’، شما ‘S’ را مضاعف کنید: Poison (z – poison) در مقابل ‘Poisson’ (s – fish).

راه حل شماره ی ۲ برای تلفظ لغت سخت فرانسه

یاد بگیرید چگونه دهان‌تان، زبان‌تان، لب‌ها را برای تلفظ لغات سخت فرانسه در جای درست قرار دهید.

خیلی از گویشوران انگلیسی با ‘R’ فرانسه مشکل دارند. آن ها فقط تلاش می کنند تا آن چه را که می شنوند تقلید کنند، اما همیشه کافی نیست. دانستن این که دقیقاً چه طور دهان، زبان و لب های خود را حرکت دهید کمک بسیار بزرگی است.

برای ایجاد صدای R در فرانسه، R را مانند زبان اسپانیایی لوله کنید، یا در گلو غرغره کنید، سپس زبان‌تان را محکم مقابل دندان‌های ردیف پایین خود فشار دهید.

زبان شما نوعی سراشیبی درست می‌کند: به سمت ناحیه‌ی گلو بلند شده و گرد می‌شود، و روی دندان جلویی صاف/ کمی فردار خواهد بود.

امتحانش کنید! بگویید «پاریس»؛ مطمئن شوید که نوک زبان‌تان محکم مقابل ردیف پایین دندان‌ها فشرده می‌شود. به ما اطلاع دهید که این روش تا حد برای‌تان کارآمد واقع شده است.

راه حل شماره ۳ برای تلفظ لغت سخت فرانسه

ابتدا فرانسه را با صوت یاد بگیرید.

تلفظ تعداد زیادی از لغات فرانسه برای گویشوران انگلیسی واقعاً آسان است. معمولاً شیوه‌ی نگارش لغت است که زبان‌آموزان زبان فرانسه را در تلفظ اشتباه فریب می‌دهد.

برای مثال “l’eau” (به معنای آب)، “lo” تلفظ می‌شود. این خیلی سخت‌تر از آن‌چه به نظر می‌رسد می‌باشد.

بنابراین، ابتدا، تلفظ صحیح فرانسه را با صوت یاد بگیرید. سپس شیوه‌ی نگارش فرانسه را بیاموزید.