آیا زبان و جغرافیای انسان ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بر اساس تحقیقات اخیر بیان می کند که ” بله! جواب آیا زبان و جغرافیای انسان ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد؟ یک بله است ” .  تحقیقات گسترده ای که توسط  Caleb Everett در دانشگاه میامی آمریکا انجام شده است نشان می دهد که زبان هایی که در طول جغرافیایی بالاتری قرار دارند حاوی صداهای بیشتری هستند که میزان خروجی هوا از دهان بیشتر است.

آیا زبان و جغرافیای انسان ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد؟
آیا زبان و جغرافیای انسان ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد؟

سوال آیا زبان و جغرافیای انسان ها بر یکدیگر تاثیر می گذارد؟ چگونه مورد بررسی قرار گرفته است؟

در این تحقیق ، پژوهشگر بیش از ۶۰۰ نقطه در دنیا را مورد بررسی قرار داده است و بیش از ۷۰۰۰ زبان مورد پژوهش واقع شده است.

او دریافت که بیش از ۹۲ زبان دارای حروف  ejective ( حروفی که هوای خروجی زیادی همراه هستند) هستند. هیچ کدام از این صدا ها در زبان انگلیسی دیده نمی شوند.

بیشتر زبان های Ejective در طول های بالای جغرافیایی صحبت میشوند. معیار برای طول بالای جغرافیایی ارتفاع بالاتر از ۱۵۰۰ متر می باشد.

اما آیا دلیل علمی هم برای این مسئله وجود دارد؟

حدس زده می شود از انجا که در ارتفاعات بالا فشار هوا کمتر است بیان این حروف بسیار آسان تر خواهد بود. خیلی از افراد بیان کرده اند که این مسئله می تواند تنها یک اتفاق تاریخی باشد و چندان دلیل علمی برای رابطه بین زبان و جغرافیا وجود ندارد.

این تنها تحقیق صورت گرفته بوده است؟

خیر در سال ۱۹۹۶ دانشمندان دیگری سعی کرده بودند که رابطه بین آب و هوا را با زبان بررسی کنند. آنها بیان کرده بودند که در هوای گرم افراد بیشتر بر روی حروف صدادار تمرکز می کنند زیرا مردم بیشتر در محیط بیرون هستند و این حروف در بیرون از خانه بهتر شنیده می شود.

زبانشناسی علمی است که هر روزه در حال پیشرفت است و از معدود علومی است که بشر هنوز در آن جای پیشرفت بسیار زیادی را احساس می کند.