یادگیری زبان مایوس نشوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به شما یک نکته مهم را اشاره می کند و آن این است که در یادگیری زبان مایوس نشوید. هدف سلاست در یک زبان خارجی می‌تواند گاهاً مبهم و اغفال‌کننده به نظر برسد. همیشه واضح نیست که سلاست به چه معناست. آن‌هایی که احساس کسب سلاست در یک زبان دیگر را تجربه نکرده‌اند، شک دارند که به آن مرحله برسند و شک دارند که در صورت تلاش بتوانند این کار را انجام دهند. یادگیرندگان اغلب احساس می‌کنند در زبانی‌ که می‌خوانند، پیشرفتی حاصل نمی‌کنند. این شرایط ممکن است یادگیری زبان را به فعالیتی مأیوس کننده تبدیل کند.

یادگیری زبان مایوس نشوید
یادگیری زبان مایوس نشوید

چرا نباید در یادگیری زبان مایوس نشوید  و چگونه با یأس‌ها کنار بیاییم؟

ما با این یأس‌ها به دو روش کنار می‌آییم. اول از همه تلاش می‌کنیم که اغلب فعالیت‌های یادگیری زبان را بر وظایف لذتبخش متمرکز کنیم. این یعنی بیشتر زمان ما صرف گوش دادن و خواندن محتوایی می‌‌شود که برایمان جالب است، یادگیری فرهنگ‌های جدید و کسب اطلاعات و تجربه‌ی جدید. بر حساب تجربه می‌دانیم تا آن‌جا که با خوشحالی به گوش دادن و خواندن و کاوش چیزهای جالب از نظرمان ادامه دهیم، مهارت‌های زبانی خود را بهبود می‌بخشیم.

دوما با اینحال موقعیت‌هایی هستند که این کافی نیست. این وقتی رخ می‌دهد که محتوای آسان در زبان حالا دیگر خیلی کسل کننده و محتوای جالب و اصیل کمی زیاد دشوار است. لغات ناشناس زیادی وجود دارد، معنا کمی مبهم و تیره است و من هنگام گوش کردن به آن مشکلات زیادی دارم. باید خودم را مجبور به استقامت کنم.

همینجاست که ما اعتقاد داریم اهداف کوتاه مدت قابل اندازه‌گیری و نشانه‌ها می‌توانند برای حفظ ما بر روی مسئله مهم باشند. بیایید به مثال‌های دیگری از سایر حوزه‌های فعالیتی نگاهی بیندازیم.

ما دوست داریم که تمرین کنیم. وقتی وزنه بلند می‌کنیم یا شنا می‌رویم، به تعداد مشخصی این کار ها را انجام می‌دهیم. من خودم ۲۰تا شنا می‌روم یا سه سِت پیاپی از تمرینی مشخص را انجام می‌دهم. من این کار را به تعداد مشخصی در طول هفته انجام می‌دهم. من همینطوری اقدام به انجام تمارین به تعداد نا معین و هر وقتی که دوست داشتم نمی‌کنم. اگر در حال شنا در اقیانوس باشم و تمرینی خوب برای انجام بخواهم، یک شناور یا چیزی در فاصله را انتخاب می‌کنم و یک یا چند بار به سمت آن شنا می‌کنم. می‌دانم که این تمرین‌ها به حفظ یا بهبود شرایط فیزیکی من کمک خواهند کرد.

پس برای جلوگیری از مایوس شدن در یادگیری زبان سعی کنید هدف های کوتاه مدت انتخاب کنید و برای بدست آوردن هر کدام از آنها به خودتان جایزه دهید.