زبان انگلیسی و جهانی شدن

زبان انگلیسی و جهانی شدن

واژه Globalization به فرآیند گسترش ارتباط های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ، فرهنگی و زیست محیطی در جهان و از بین رفتن فاصله های فیزیکی موجود بین این حوزه ها اطلاق می شود . برای کسب مهارت های لازم جهت موفقیت در یک دنیای جهانی شده باید توانایی برقراری ارتباط شما افزایش پیدا کند. با افزایش قابلیت های تکنولیژیک در دنیای امروز و تسهیل ساختارهای ارتباطی می توان گفت امروزه نیاز به استفاده از زبان انگلیسی از هروقت دیگری بیشتر احساس می شود.

زبان انگلیسی و جهانی شدن
زبان انگلیسی و جهانی شدن

زبان انگلیسی و جهانی شدن همیشه بحث ها داغی را بین کارشناسان به وجود آورده است. به عنوان یک پدیده جدید باید مزایا و معایب آن را بررسی کرد.

زبان انگلیسی و جهانی شدن به دلایل بسیاری دو مسئله جدایی ناپذیرند. به دلیل وجود بخش اصلی از دانش روز به زبان انگلیسی و وجود کشور های زیادی که زبان انگلیسی در آنها به عنوان زبان اول صحبت می شود و سابقه استعماری این کشور که باعث شده تقریبا بدون رقیب و با اختلاف زیاد این زبان بتواند در دنیا به عنوان زبان دهکده جهانی شناخته شود. اما آیا رابطه زبان انگلیسی و دهکده جهانی یک تهدید به حساب می آید یا یک فرصت؟ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد پاسخ پرسش شما را می دهد.

وجود زبان انگلیسی همواره باعث آشنایی با فرهنگ این کشور هم شده است. این برای کشور های که سابقه فرهنگی کمی داشته باشند یا نتوانند از آسیب دیدن جامعه خود توسط آن فرهنگ جلوگیری کنند چندان خوشایند نیست. اما خوشبختانه کشور های بزرگی که توانسته اند در طول تاریخ سازگاری فرهنگی داشته باشند و در عین حال از داشته های خود حفاظت کنند مطئنا می توانند در این مسیر موفق عمل کنند. نمونه کشور های موفق همانند ژاپن ، چین ، فرانسه و حتی ایران از مثال هایی است که علاوه بر بهره گیری از زبان انگلیسی توانسته اند آسیب های آن را نیز به حداقل برسانند.

برای زندگی در این دهکده جهانی آموزش زبان انگلیسی باید بر اساس نیاز های موجود و با متد های به روز صورت گیرد و استفاده از تکنولوژی در این مسیر می تواند بسیار مفید باشد.