آموزش زبان انگلیسی از پایه

آموزش زبان انگلیسی از پایه
شروع یک زبان همیشه به منزله شروع یک زندگی جدید است. افق هایی در ذهن شما پدیدار می شود که تنها با یادگیری زبان می تواند آن را تجربه کنید. آموزش زبان انگلیسی از پایه در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با توجه به نیاز های زبان آموزان ما برنامه ریزی می شود و این روند به صورتی کاملا علمی پیش می رود. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به عنوان تنها آموزشگاه زبان ثبت عضو کانون دبیران دانشگاه آکسفورد و تنها آموزشگاه ثبت شده در British Council موارد زیر را برای همه زبان آموزان در آموزش زبان انگلیسی از پایه انجام می دهد.

آموزش زبان انگلیسی از پایه
آموزش زبان انگلیسی از پایه

ما زبان آموزان خود را می شناسیم.
درک ما از زبان آموزان فقط یک اسم نیست ما تجارب آنها ، سن آنها ، ملیت آنها و حتی سابقه تحصیلی زبان آموزان را در دوره های خود لحاظ می کنیم.
نیاز های اجتماعی و احساسی دانشجو ها را در نظر می گیریم.
این که از چه خانواده فرهنگی باشید تا اینکه شغلتان چیست و تا چه مقطعی تحصییلات داشته اید می تواند در دوره های شما تاثیر گذار باشد. به عنوان مثال اگر شما شخص پرکاری هستید و شغلتان حسابی سرتان را شلوغ کرده باشد نمی توانید زمان زیادی را برای تکالیف قرار دهید و باید در دوره های ویژه ی دیگری شرکت کنید.
زبان مادری با زبان دوم متفاوت است.
در تبلیغات همیشه می بیننیم که گفته می شود زبان اول را همانند زبان مادری یاد می دهیم و … این حرف از نظر علمی کاملا منسوخ شده است. شما وقتی زبان مادری را کسب می کنید ذهنتان کاملا باز است و هیچ مسئله دیگری در آن جای ندارد. شما سراسر ساعات بیداریتان را در معرض زبان هستید. اینها تنها برخی از نکاتی هستند که آموزش زبان انگلیسی از پایه را با کسب زبان مادری متفاوت می سازد.
تخصص آموزشگاه زبان ایران آکسفورد آموزش زبان است پس اگر شما هم نیاز به آموزش زبان انگلیسی از پایه را دارید می توانید با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.