اصطلاحات انگلیسی مطبوعاتی

اصطلاحات انگلیسی مطبوعاتی

آموزشگاه زبان ایران آکسفود در دوره های تخصصی خود بسیاری از بخش های ویژه زبان انگلیسی را پوشش می دهد. در این بخش اصطلاحات انگلیسی مطبوعاتی اشاره می شوند. این اصطلاحات توسط Journalist ها بسیار مورد استفاده قرار می گیرند  اگر در این بخش فعال باشید و یا نیاز به لغات مطبوعاتی زبان انگلیسی داشته باشید این مطلب می تواند برایتان بسیار مفید باشد.

اصطلاحات انگلیسی مطبوعاتی
اصطلاحات انگلیسی مطبوعاتی

Cutline : توضیح و یا شرح تصویر

Exclusive : انحصاری ( اخبار یا مصاحبه انحصاری از یک روزنامه یا شبکه تلویزیونی )

Flag  : تیتر اول یک روزنامه

Hard news: خبر مستقیم بدون تفسیر

Off the record : مطالبی که در شرایط محرمانه به روزنامه نگار ارائه می شود

Pool : محلی برای قرار گرفتن تعداد محدودی از خبرنگاران یا گزارشگران

Breaking News : اخبار فوری

اصطلاحاتی که یک ژورنالیست ممکن است بسیار مورد استفاده قرار دهد و اصطلاحات انگلیسی مطبوعاتی که می تواند در مواقع مختلف مورد استفاده قرار بگیرند در زیر اشاره می شوند.

اگر می خواهید از پیچیدگی موضوعی کم کنید و بهزبانی دیگر آن را توضیح دهید می توانید از :

Let me Put it in another way…

اگر نمی خواهید حرف شما قطع شود و دوست دارید تا انتها مطلب خود را کامل کنید:

Hold on. Just let me finish…

اما برخی اصطلاحات به دلیل وجود بار ملی و یا سیاسی خاص بهتر است مورد استفاده قرار نگیرند.( البته اگر نیاز به بی طرف بودن مصاحبه احساس شود )

As A nation : به عنوان یک ملت ( در صورتی که خبرنگار معمولا باید نظری غیر شخصی را ارئه دهد )

Broken System : در این مثال هم عقیده شخصی وارد شده که باید از آن بپرهیزید.

اگرچه قواعد روزنامه نگاری و سیستم های ژورنالیستی امروزه بسیار کامل هستند اما برای تسلط به اصطلاحات مطبوعاتی انگلیسی می توانید در دوره های تخصصی زبان انگلیسی مطبوعاتی English For Journalism  موسسه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید.