کشور های انگلیسی زبان اروپا

کشور های انگلیسی زبان اروپا
فکر می کنید کشور انگلیس بیشترین درصد مردمی را داشته باشد که در اروپا به زبان انگلیسی صحبت می کنند؟ کشور های انگلیسی زبان در اروپا را می توان به راحتی نام برد اما اگر جوابتان به این سوال مثبت است باید گفت کاملا در اشتباهید. ۹۴٫۴۵ % از مردم انگلیس به عنوان زبان مادری و یا زبان آموزش داده شده به زبان انگلیسی صحبت می کنند اما رتبه اول را ایرلند دارد. در ایرلند ۹۷٫۵۱ % از مردم به زبان انگلیسی صحبت می کنند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد باید همین ابتدای کار یک مسئله را روشن کند اینکه زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی یا Native Language با زبان آموزش داده شده متفاوت است.

کشور های انگلیسی زبان اروپا
کشور های انگلیسی زبان اروپا

اما کشور های انگلیسی زبان اروپا که زبان اگلیسی زبان مادری آنهاست:
ولز: اگرچه این کشور جزیی از بریتانیای کبیر به حساب می آید. اگرچه ۲۰% از مردم ولز به زبان ولزی هم صحبت می کنند اما زبان انگلیسی بدون شک زبان اول در این کشور است.
ایرلند: ایرلند و ایرلند شمالی هر دو جزو کشور های انگلیسی زبان اروپا به حساب می آیند. در کشمکش جدایی ایرلند از بریتانیا بحث بر سر اینکه زبان انگلیسی را یا زبان ایرلندی زبان اصلی باشد بالا گرفته بوده است و تا حدی از این فاکتور برای دادن هویتی ایرلندی استفاده می شد.
اسکاتلند:
اگرچه درهمه پرسی اخیر مردم کشور اسکاتلند به جدایی از بریتانیا رای منفی دادند اما بسیاری از آنها نیز خواستار استقلال بیشتر شدند. زبان انگلیسی اسکاتلندی در این کشور به عنوان زبان رسمی مورد استفاده قرار می گیرد. تنها ۲% از جمعیت این کشور به زبان اسکاتلندی Gaelic صحبت می کنند که البته زبان انگلیسی را نیز به عنوان زبان مادری یاد گرفته اند.
البته شاید مهم ترین کشور خود انگلیس باشد که نیازی به اشاره نباشد. اگر شما می خواهید در این کشور های انگلیسی زبان اروپا راحت ارتباط برقرار کنید می توانید در دوره های انگلیسی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید.