نکات آموزش زبان انگلیسی

نکات آموزش زبان انگلیسی

چند نکته برای یادگیری زبان

 1. انگیزه و میلی قوی در خود بوجود بیاورید. بدون میل و انگیزه به موفقیت چندانی دست پیدا نمیکنید.
 2. تا میتوانید به زبانی که میخواهید یادبگیرید گوش دهید. این امر حتی موثر تر از تلاش برای صحبت کردن است.
 3. به یادگیری عبارات زبان بپردازید نه حفظ کردن لغات آن.
 4. از زمانهای به هدر رفته تان برای یادگیری زبان استفاده کنید.
 5. از قوه تخیل خود برای به تصویر کشیدن مطالب کمک بگیرید یا به بخاطر آوردنتان کمک کند.
 6. با لغات جدیدی که می آموزید داستان بسازید.
 7. از دیکشنری استفاده کنید.
 8. زمان های گرامری را خوب یاد بگیرید.
 9. از اشتباه کردن نترسید.
 10. به زبانی که میخواهید یاد بگیرید فکر کنید.
 11. کتابهای گرامر بخوانید.
 12. داستانهایی را که در زبان مادری خود بلدید را به زبانی که میخواهید یادبگیرید بخوانید.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد

آموزش زبان انگلیسی