اصطلاحات ضروری زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصطلاحات ضروری زبان اسپانیایی را برای علاقمندان زبان اسپانیایی می آورد که می تواند بسیار مفید و کاربردی باشند.

اصطلاحات ضروری زبان اسپانیایی
اصطلاحات ضروری زبان اسپانیایی

به اصطلاحات ضروری زبان اسپانیایی توجه کنید:

۱- ¡Qué guay!

چگونه آن را تلفظ کنید؟ Gwai

چه معنایی دارد و چگونه استفاده میشود؟ به معنای باحال، فوق‌لعاده یا عالی است. جوانان این صفت را به عنوان چاشنی به مکالمات خود اضافه می‌کنند و به داستان‌های دوستانشان با تکرار آن پاسخ می‌دهند: ¡Qué guay! (چه باحال!)

۲- Vale

چگونه آن را تلفظ کنید؟ Bale، حرف v به B تبدیل می‌شود.

چه معنایی دارد و چگونه استفاده میشود؟ این کلمه تا حد زیادی بخشی دایره واژگان اسپانیایی به حساب می‌آید و یعنی: اوکی، باشد، به نظر خوب می‌آید، می‌فهمم با مشکلی نیست. از فعل valer مشتق شده است (ارزش داشتن، مثل ¿cuánto vale? – قیمشتش چقدر است؟) اما معنای خیلی بیشتری دارد. به عنوان راهی برای موافقت و تأیید چیزی که کسی گفته است به کار می‌رود.

“We’re meeting at 11am tomorrow, vale? یا Call me later to organize that. باشد به تو زنگ می‌زنم.) بعد از مدتی که در اسپانیا هستید توجه خواهید کرد که مردم گرایش به تکرار دوباره‌ی آن در پاسخ دارند (vale, vale) که نشان دهنده‌ی علاقه است!

۳- Hombre

چگونه آن را تلفظ کنید؟ Ombre (حرف H صامت است)

چه معنایی دارد و چگونه استفاده میشود؟ بصورت تحت‌الفظی یعنی «مرد» و همچنین برای تأیید یا تقویت آنچه می‌گویید به کار می‌رود؛ معمولاً به‌ معنای نه، بله/ البته، برای احوالپرسی یا درخواست کردن به کار می‌رود. خواهید شنید:

نه: Do you like your boss?–  Qué va, hombre, para nada (اصلاٌ، نه)

بله/ البته: ¡Claro que sí, hombre! (البته، یا یقینا!)

احوالپرسی: ¡Hombre! Cómo estás? (هی مرد! حالت چطور است؟)

درخواست کردن: ¡Vamos, hombre, por favor! ( آوووو، بیا دیگه مرد، خواهش می‌کنم)

این برای گویشوران انگلیسی خیلی عجیب نیست چون کلمه‌ی man در انگلیسی هم می‌تواند به طریق مشابه به‌کار رود.

۴- Tío/Tía

چگونه آن را تلفظ کنید؟ Tio/Tia

چه معنایی دارد و چگونه استفاده می‌شود؟ با وجود اینکه به‌صورت تحت‌اللفظی یعنی عمو و عمّه، همچنین به صورت غیر رسمی برای اشاره‌ی عمومی به شخصی دیگر کاربرد دارند.