امکان حذف زبان انگلیسی از اتحادیه اروپا

امکان حذف زبان انگلیسی از اتحادیه اروپا

بعد از جنبشی که به Brexit معروف شد و در طی آن مردم بریتانیا در پی یک همه پرسی ، خواستار خروج از اتحادیه اروپا شدند. اتحادیه اروپا هم خودی نشان داده است و با اعلام اینکه دیگر زبان رسمی هیچ کدام از اعضا زبان انگلیسی نیست امکان حذف زبان انگلیسی از اتحادیه اروپا را بیان داشتند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بررسی این موضوع و اهمیت آن در آموزش زبان انگلیسی در اروپا می پردازد.

امکان حذف زبان انگلیسی از اتحادیه اروپا
امکان حذف زبان انگلیسی از اتحادیه اروپا

زبان رسمی یا زبان کاری

اگر چه بر اساس گفته عضو لهستانی اتحادیه اروپا  زبان انگلیسی به این دلیل که دیگر UK عضوی از اتحادیه اروپا نیست پس به همین دلیل زبان انگلیسی هم حذف می شود. اما در ادامه اشاره کرده که زبان انگلیسی می تواند همچنان به عنوان زبان کاری اتحادیه اروپا باشد در صورتی که تمامی اعضا به رای مثبت دهند.

اعضای اتحادیه اروپا

اما اینکه اعضای اصلی و تاثیر گذار اتحادیه اروپا چه نظری داشته باشند نیز مهم است. فرانسه کشوری است که همیشه دوست داشته جای زبان انگلیسی را از نظر اهمیت بگیرد. Jean Luv Melenchen یکی از کاندیدا های ریاست جمهوری بیان کرده که ” زبان انگلیسی دیگر نمی تواند زبان سوم کاری اتحادیه اروپا باشد . “. اما کمیسیون اروپا به عنوان یک مرجع رسمی بیان داشته است ” ما اعضای زیادی داریم که به زبان انگلیسی صحبت می کنند و در اینکه انگلیسی یک زبان جهانی است شکی نیست.”

اما آیا تاثیری در اهمیت زبان انگلیسی بعد از این اتفاق خواهد افتاد. کارشناسان معتقدند که امکان حذف زبان انگلیسی از اتحادیه اروپا بسیار کم است و حتی در صورت حذف از اهمیت این زبان کاسته نخواهد شد. زیرا تقریبا تمام سازمان های بین المللی زبان انگلیسی را به عنوان زبان رسمی خود نگه خواهند داشت. زیرا زبان دوم بسیاری از کشور های برای مکالمه زبان انگلیسی خواهد بود.