مثال‌های phrasal verbs در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به مثال‌های phrasal verbs در زبان انگلیسی اشاره می کند که بتوانید راحت تر این موارد را بشناسید و آنها را به ذهن بسپارید.

مثال‌های phrasal verbs در زبان انگلیسی
مثال‌های phrasal verbs در زبان انگلیسی

به مثال‌های phrasal verbs در زبان انگلیسی توجه کنید:

افعال عبارتی که از Up و Out استفاده می‌کنند

Break Up

برای تمام کردن یک رابطه یا تقسیم کردن چیزی به بخش‌های کوچکتر، برای مثال: We broke up when we went to different universities- وقتی به دانشگاه‌های متفاوت رفتیم، رابطه‌ی‌مان را تمام کردیم.

Turn Up

یا به معنای چیزی را بلند‌تر گفتن (برای مثال: می‌توانی صدای تلویزیون را زیاد کنی؟) یا رسیدن به جایی است (برای مثال: او را به مهمانی دعوت کردم اما نیامد.)

Wake Up

برای مثال : هر روز ساعت ۷ صبح از خواب بلند می‌شوم.

Cheer Up

تلاش به شادتر کردن خودتان یا فردی دیگر. برای مثال: «می‌دانم که هفته‌ی بدی داشتی برای همین مقدار شکلات برایت آورد تا خوشحالت کنم.»

Clean/Clear Up

از شرّ چیزی یا مشکلی رها شدن. برای مثال، «باید این آپارتمان را قبل از رسیدن والدینم، تمیز کنیم!» یا «امیدوارم آکنه‌ام قبل از میهمانی یکشنبه از بین برود.»

Make Up

این می‌تواند به معنای معذرت‌خواهی یا بهتر کردن موقعیت پس از جرّ و بحث یا ابداع داستانی که واقعیت ندارد. برای مثال: «خوشحالم که بعد از آن دعوا، برای خواهرم جبران کردم.» یا «به من گفت که پدرش یک فوتبالیست حرفه‌ای است اما فکر کنم این حرف را از خودش در آورد.»

Give Up

دست از تلاش یا انجام کاری برداشتن، برای مثال: «تسلیم نشو! تقریباً مسابقه را تمام کرده‌ای!» یا «هفته‌ی بعد سیگار کشیدن را کنار می‌گذارم.»

افعال عبارتی که از Out استفاده می‌کنند

Break Out

ترک کردن جایی با زور، برای مثال: «او از زندان فرار کرد!» همچنین می‌توانید بگویید «به زور وارد شدن»

Work Out

تمرین کردن، معمولاً در باشگاه. برای مثال: من هر روز پیش از صبحانه، یکساعت تمرین می‌کنم.»

Sort Out

به معنای راست و ریس کردن، از بین بردن سردرگمی یا ساده‌تر کردن چیزی. برای مثال: «باید مشکلاتمان را حل کنیم برای همین دست از جرّ و بحث برداشتیم.»، «آخر هفته همه‌ی کتاب‌هایم را مرتب کردم و آن‌ها را به ترتیب الفبایی قرار دادم.»