آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب آموزش زبان انگلیسی به نحوه آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی و راه هایی برای ترجمه آن اشاره می کند. پس با ما باشید و این مطلب را از دست ندهید.

آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی
آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی

آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی را ببینید:

دیر یا زود همه ی شاگردانِ انگلیسی اصطلاحات را یاد می گیرند چون انگلیسی از عبارات اصطلاحیِ خیلی زیادی استفاده می کند که یادگیری انگلیسی بدون آموختن حداقل چند تا از آن ها واقعاً غیر ممکن است، اما فهمیدنِ سریعِ این آرایه های ادبی و عبارات مصطلح احتمالاً برای بعضی از زبان آموزان که انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد می گیرند سخت است، مخصوصاً چون آن ها اغلب در کشورهای انگلیسی زبان به هنجارهای فرهنگی اتکا می کنند تا برای استفاده ی خود معنا فراهم کنند.

سرنخ های بافتی و عبارات

اغلب یک ترجمه ی ساده ی یک اصطلاح از انگلیسی به اسپانیایی، فوری معنایی منطقی در بر نخواهد داشت چون زبان انگلیسی لغات و معنای ضمنی بسیاری دارد که با آن ها جهان روزانه ی ما را توصیف می کند، یعنی بعضی از مقاصدِ واقعیِ لغات احتمالاً در ترجمه گم می شوند.

از طرفی‌ دیگر، بعضی چیزها وقتی از بافت فرهنگی خارج می شوند معنایی ندارند – به خصوص باید توجه داشت که خیلی از اصطلاحات معروف انگلیسیِ آمریکایی منشاء مشکوک و غیر قابل ردیابی دارند، یعنی اغلب اوقات گویشوران انگلیسی بدون این که دلیلش را بدانند یا این که از کجا به وجود آمدند، آن ها را می گویند.

برای مثال اصطلاح “I feel under the weather” را در نظر بگیرید، که در اسپانیایی به “Sentir un poco en el tiempo” ترجمه می شود. در حالی که احتمالاً لغات به خودیِ خود در زبان اسپانیایی معنا می دهند، being under weather‌ احتمالاً در اسپانیا خیس شدن را در بر دارد، اما در آمریکا به بیمار شدن دلالت دارد.

اصطلاحات و عبارات با لغات و افعال مخصوص

اسامی و افعال مخصوصی وجود دارند که در تعدادی از اصطلاحات و عبارات استفاده می شوند؛ این اصطلاحات با لغت مخصوصی مانند “put” در “put a fork in it” یا “all” در “all in a day’s work” کنار هم گذاشته می شوند. این اسامیِ عمومی به طور تکرار پذیر در زبان انگلیسی استفاده می شوند، و در اصطلاحات استفاده می شوند تا اشتراکی را بین موضوعات مختلف نشان دهند. Like, around, come, put, get, work, all, و as…as همگی لغاتِ مرتبط با اصطلاحات هستند که به طور رایجی استفاده می شوند، اگر چه لیستِ کامل نسبتاً گسترده است.