آموزش زمان ها در زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما قول می دهد آموزش زمان ها در زبان فرانسه آنقدر ها هم که فکر می کنید بد نیست. یک نفس عمیق بکشید و مطمئن باشید با سادگی می توانید زمان ها را در فرانسه یاد بگیرید. چیزی که مهم است این است که نترسید و توجه داشته باشید که همه زمان ها و همه صرف فعل ها در زبان فرانسه را نمی توانید یک شبه یاد بگیرید. به تدریج و ثابت قدم پیش بروید.

آموزش زمان ها در زبان فرانسه
آموزش زمان ها در زبان فرانسه

آشنایی با فرم های مختلف افعال در زبان فرانسه

Indicatif : افعال جملات اخباری یا ساده در زبان فرانسه هستند.

Conditionnel : افعال جملات شرطی

Subjonctif :وجه التزامی و یا شرطی را می گویند.

Imperatif : افعال در جملات امری

Infinitif : مصدر فعل

Participe present : معادل Verb+ing در زبان انگلیسی می باشد.

ما امروز به بخش Indicative و یا اخباری می پردازیم که پرکاربرد ترین بخش جملات زبان فرانسه را تشکیل می دهند و زمان های جملات معمول در این بخش را بیان می کنیم.

Indicatif و یا اخباری

زمان حال : فقط یک زمان حال در زبان فرانسه وجود دارد و این کار آموزش زمان ها در زبان فرانسه را بسیار راحت تر می کند.

در زبان فرانسه سه نوع فعل با قاعده داریم :

افعالی که به er ختم می شوند.

افعالی که به ir ختم می شوند.

افعالی که به re ختم می شوند.

مثال برای افعال er

فعل Parler به معنای صحبت کردن

Je parle

Tu Parles

LL/ELLE parle

Nous parlons

Vous parlez

Lls/ells parlent

مثال برای افعال ir

Choisir به معنی انتخاب کردن

Je choisis

Tu choisis

Ll/ elle choisit

Nous choisissons

Vous choisissez

Lls/ells choisissent

مثال برای افعال re

Vendre به معنی فروختن

Je vends

Tu vends

Ll/elle vend

Nous vendons

Vous vendez

Lls/elle vendent

افعال بی قاعده نیز نیاز به تمرین بیشتر دارند و باید با دیدن افعال مختلف آنها را حفظ کنید.

زمان گذشته در زبان فرانسه

آموزش زمان ها در زبان فرانسه شاید در قسمت زمان گذشته بیشترین سختی را داشته باشد. ما ۵ زمان در گذشته در فرانسه داریم:

Passe compose : اتفاقی که در گذشته اتفاق افتاده است.

Passé recent : اگرچه این زمان در گذشته جای می گیرد اما در مورد اتفاقاتی است که در زمان حال به اتمام رسیده اند.

Passé simple : گذشته ساده و عملی که در گذشته و در زمانی خاص اتفاق افتاده است.

Plus-que-parfait : معادل ماضی می باشد و شامل اتفاقی است که قبل از عمل دیگر اتفاق می افتد.

Passé anterieur : شامل زمانی است که دقیقا قبل از اتفاق دیگر در زمان گذشته انجام شده باشد.

برای درک بهتر و داشتن نمونه های صرف فعل در این زمان ها می توانید اینجا را کلیک کنید.

زمان آینده در زبان فرانسه

در زمان آینده در زبان فرانسه دو زمان وجود دارد :

 

Futur simple : آینده ساده که در آینده اتفاق می افتد.

Futur anterieur : فرض اینکه عملی در آینده کامل شده است.

آموزشگاه زبان ایران اکسفورد امیدوار است توانسته باشد تصویری کلی از آموز زمان ها در زبان فرانسه به شما ارائه بدهد. برای شرکت در کلاس فرانسه با ما تماس بگیرید.