اصطلاحات زبان آلمانی که هر کسی باید بداند

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصطلاحات زبان آلمانی که هر کسی باید بداند را برایتان می آورد. این اصطلاحات زیبا انقدر قابل توجه اند که مطمئنیم از خواندن آنها لذت می برید.

اصطلاحات زبان آلمانی که هر کسی باید بداند
اصطلاحات زبان آلمانی که هر کسی باید بداند

اما اصطلاحات زبان آلمانی که هر کسی باید بداند

۱- Das ist mir Wurst

ترجمه‌ی تحت‌اللفظی آن می‌شود: این برای من سوسیس است.

معنایش چیست و چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد؟ این عبارت وقتی استفاده می‌شود که نسبت به چیزی بی‌تفاوت هستید یا به چیزی اهمیت نمی‌دهید. آلمانی‌ها معمولاً از این به عنوان جوابی ساده استفاده می‌کنند- پس اگر کسی از شما بپرسد: Was möchtest du heute machen? (دوست داری امروز چه کاری انجام بدهی؟) و اولویتی ندارید می‌توانید خیلی ساده جواب دهید: Das ist mir Wurst! دوست دارید شبیه به یک بومی به‌نظر برسید؟ کلمه‌ی Wurst را شبیه به Wurscht تلفظ کنید که تلفظ جنوبی برای سوسیس است.

۲- Nur Bahnhof verstehen

ترجمه‌ی تحت‌اللفظی آن می‌شود: فقط ایستگاه قطار را فهمیدن

معنایش چیست و چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد؟ اگر کسی به شما بگوید: Ich verstehe nur Bahnhof (فقط ایستگاه قطار را می‌فهمم)، یعنی اصلاً نمی‌دانند که درباره‌ی چه چیزی حرف می‌زنید و یا باید دوباره آن را توضیح دهید یا کلاً موضوع را عوض کنید. معادل انگلیسی آن It’s all Greek to me خواهد بود.

۳- Jemandem die Daumen drücken

ترجمه‌ی تحت‌اللفظی آن می‌شود: انگشتان شست خود را برای کسی فشار دادن.

معنایش چیست و چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد؟ در آلمانی از این عبارت به منظور آرزوی موفقیت برای کسی استفاده می‌کنند. همچنین همزمان با گفتن آن شخص مشتهایش را بلند می‌کند و عملاً به شما نشان می‌دهد که انشگشتان شست خود را به هم می‌مالد. برای گفتن درست آن می‌گویید: Ich drück’ dir die Daumen! یا در انگلیسی می‌گویید: I’ll keep my fingers crossed for you.

۴- Ich glaub mein Schwein pfeift

ترجمه‌ی تحت‌اللفظی آن می‌شود: فکر کنم خوکم سوت می‌زند.

معنایش چیست و چگونه باید مورد استفاده قرار بگیرد؟ قبل از اینکه فکر کنید ما واقعاً دیوانه شده‌ایم باید بگوییم که می‌دانیم ایده‌ای سوت زدن خوک احمقانه است. در حقیقت اصل ماجرا هم همین است چون سوت زدن یک خوک به قدری احمقانه است که هیچ کس باورش نمی‌کند. آلمانی‌ها از این عبارت وقتی استفاده می‌کنند که نمی‌توانند واقعیت داشتن چیزی را باور کنند یا می‌خواهند شگفت‌زدگی خود را نشان دهند.