نکته‌های خوب برای یادگیری گرامر زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برخی از نکته‌های خوب برای یادگیری گرامر زبان را اشاره می کند که اگر به انها عمل کنید مطمئنا آموزش گرامر زبان برایتان بسیار راحت تر خواهد بود.

نکته‌های خوب برای یادگیری گرامر زبان
نکته‌های خوب برای یادگیری گرامر زبان

لیستی از نکته‌های خوب برای یادگیری گرامر زبان

دستور زبان توصیفی از یک نظام است.

فکر می کنم همیشه باید این نکته را به یاد داشته باشیم که دستور زبان ضرورتا فقط توصیفی است که مردم آن را برای زبان بوجود آوردند. قرار نبوده که دستور زبان برای شما دشوار باشد. می تواند وارد جزئیات شود و هرگز دارای قوانین ثابت نشود. یادآوری این موضوع ممکن است که کمتر شما را بترساند – همیشه به یاد داشته باشید که دستور زبان مانند چسبی است که مردم معنای کلمات را با آن می فهمند و با هم ارتباط برقرار می کنند.

اول عبارات را یاد بگیرید و سپس به سراغ دستور زبان بروید.

به نظر من بسیار کاربردی تر است که معنای ارتباطی را جستجو کنید و سپس برای جستجوی دستور زبان ساختارشکنی کنید. این ضرورتا به این معناست عبارات از پیش نوشته شده موجود را تقویت کنید مهمتر است و این وقتی دستور زبان یاد می گیرید بعدا به ذهن ناخودآگاه شما منبعی برای توجه شما بدست می دهد.

تمرینات موثرند ارتباط برقرار کردن بهتر است.

مطالعه ی یک زبان با انجام صفحه به صفحه تمرینات جذاب است. این ممکن است کمک کند اما من فقط می توانم خیلی انجام بدهم.بهتر است در هنگام تمرین یک نکته‌ی گرامری آنرا برای خود مرتبط کنید. به دفعاتی که از آن استفاده خواهید کرد فکر کنید و سپس تلاش نمایید از آن در آن موقعیت‌ها بهره ببرید!

هیچ چیز از چیزهای دیگر سخت تر نیست

سطح کتاب های واحد آموزشی به نظر می آید همیشه از ساده به پیشرفته است، و ما فرض می کنیم که گرامر هم باید مشابه همین باشد. با این حال، من فکر نمی‌کنم که هیچ یک از حیطه های گرامر لزوما سخت تر از دیگری باشد، پس نترسید که چیزها را ‘خارج از نوبت’ بیاموزید. هیچ ترتیب مخصوصی برای یادگیری زبان وجود ندارد- در واقع این فرایندی بسیار بی نظم تر از آن است، و شما در طول فرایند یادگیری خود، اشتباهات گرامری ساده را مرتکب می‌شوید.

گرامر‌ را به عنوان چیزی جداگانه تلقی نکنید

گرامر قسمت و جزء هر زبان است- هر وقت که شما جمله ها را به هم متصل می کنید، از آن استفاده می کنید. پس آن را در باقی یادگیری خود بگنجانید!