خداحافظی کردن به زبان چینی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد که کلاس های متنوع زبان چینی را برگزار می کند به خداحافظی کردن به زبان چینی اشاره می کند و راه های مختلف برای این کار را به شما معرفی می کند.

خداحافظی کردن به زبان چینی
خداحافظی کردن به زبان چینی

خداحافظی کردن به زبان چینی را چطور انجام دهیم:

روش های زیادی برای خداحافظی با مردم در چینی وجود دارد. در چین مردم دوست دارند با هم مودب باشند و به دنبال راههای جدید و جذاب برای خداحافظی با دیگران هستند.

ببخشید که می روم  (失陪了)

این یکی از مودبانه ترین روش های خداحافظی با دیگران است. با این گونه خداحافظی کردن می توانید مودبانه مکان را ترک کنید و تصویر خوبی از خود در ذهن بقیه به جا بگذارید. می توانید در هر موقعیت رسمی از آن استفاده کنید مخصوصا در حضور بزرگترها و افراد محترم.

دوباره تو را می بینم ()

این یکی از روش های معمول خداحافظی ست که همه ی چینی ها در مدرسه یاد می گیرند. در لغت به معنی خداحافظی نیست و ترجمه می شود: امیدوارم دوباره تو را ببینم. می توانید این عبارت  “再见” را به هر کسی بگویید چرا که این وداعی مثبت است.

فردا تو را می بینم (明天)

این نوع خداحافظی را به کسانی می گوییم که قرار است روز بعد ببینیم. برای افرادی که به طور منظم می بینید. مثل همکار، هم مدرسه ای، هم کلاسی. اگر قرار نیست آنان را فردا ملاقات کنید از این نوع  خداحافظی استفاده نکنید چون گمراه کننده است.

بیا در ارتباط باشیم (联系)

این هم یک روش دیگر برای خداحافظی با مردم است. این خداحافظی بسیار مودبانه است و معمولا به کسانی میگ وییم که برای بار اول ملاقات کرده ایم. ممکن است آنه ا شماره ی یکدیگر را برای تماس بگیرند چه برای قرار های غیر رسمی و چه برای قرارهای کاری احتمالی کاربرد دارد.