آموزش نقش گرامری واژگان زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به آموزش نقش گرامری واژگان زبان انگلیسی و نحوه شناخت این اجزا در ساختار زبان انگلیسی می پردازد. پس با ما همراه باشید.

آموزش نقش گرامری واژگان زبان انگلیسی
آموزش نقش گرامری واژگان زبان انگلیسی

اما آموزش نقش گرامری واژگان زبان انگلیسی چگونه انجام می شود:

۱

اجزای کلام را بیاموزید. هر کلمه ای در انگلیسی می تواند زیر یکی از اجزای کلام دسته بندی شود. اجزای کلام هویت کلمه را تعیین نمی کنند. در عوض توضیح می دهند که چگونه از آن کلمه استفاده کنیم.

 • اسم، فرد، مکان یا چیزی است. برای مثال: بابابزرگ، مدرسه، مداد
 • ضمیر کلمه ای است که جای اسم را در میان یک جمله می گیرد. برای مثال: او مذکر، او مونث، آن ها
 • حروف تعریف اصطلاحات مخصوصی هستند که پیش از یک اسم و در میان یک جمله می آیند. سه حرف نعریف عبارتند از: a, an, the
 • صفت یک اسم یا ضمیر را اصلاح یا توصیف می کند. برای مثال: قرمز، بلند.
 • فعل کلمه ای است که یک عمل یا حالت موجود را توصیف می کند. برای مثال: بودن، دویدن، خوابیدن
 • قید، فعل را تعدیل یا توصیف می کند. قیدها همچنین می توانند برای اصلاح صفتها استفاده شوند. برای مثال: با خوشحالی، به طرزی عالی.
 • حرف ربط دو بخش از جمله را بهم وصل می کند. برای مثال: و، اما.
 • حرف اضافه در ترکیب یک اسم یا ضمیر برای ساختن عبارتی استفاده می شود که سایر بخشهای صحبت را اصلاح می کند، مانند فعل، اسم، ضمیر یا صفت. برای مثال: بالا، پایین، از.
 • حرف ندا کلماتی هستند که حالتی احساسی را ابراز می کنند. برای مثال: واو، آخ، هی.

۲

قواعدی که هر بخش از گفتار را در عمقی بیشتر کنترل می کنند، جستجو کنید. بیشتر بخشهای گفتار، نقشهایی اضافی دارند که کاربردشان را کنترل می کند. اگر می خواهید در گرامر انگلیسی مسلط شوید، مجبور خواهید بود که این قوانین را به صورت جزئی مطالعه کنید. از مطالب زیر در مطالعات خود یادداشت بردارید:

 • اسمها می توانند: مفرد یا جمع باشند؛ خاص یا عام؛ قابل شمارش یا غیر قابل شمارش؛ انتزاعی یا عینی؛ مصدرها
 • ضمایر می توانند: شخصی، ملکی، انعکاسی، تشدیدی، دوسویه، نامعین، اشاره ای، استفهامی یا نسبی باشد.
 • صفات می توانند به منظور مقایسه به صورت تنها به کار روند یا صفت عالی باشند.
 • قیدها یا قیدهای نسبی یا قیدهای تکرار هستند

حروف اضافه هم دو نوع دارند.