سلام به زبان اسپانیایی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد سلام به زبان اسپانیایی را برایتان مطرح خواهد و کرد و انواع مختلف آن و همچنین کاربرد های متفاوت آنها را نیز بیان می کند. پس با ما همراه باشید تا این لغت کاربردی را به همراه انواع آن ببینید.

اما سلام به زبان اسپانیایی چه مواردی است؟

سلام به زبان اسپانیایی
سلام به زبان اسپانیایی

حتی اگر شما هرگز در یک کلاس رسمی اسپانیایی شرکت نکرده اید، احتمالاً می دانید که “hola” (OH-lah) لغتی برای “سلام” در اسپانیایی است. اما در اسپانیایی، درست مانند انگلیسی، تعدادی لغات و عبارات مختلف وجود دارند که شما می توانید برای سلام و احوالپرسی با بقیه استفاده کنید. یادگیری سلام و احوالپرسی های مختلف مرحله ی اول خوبی برای برقراری مکالمه ی بیش تر در اسپانیایی است. تعدادی اصطلاح عامیانه ی بومی بیفزایید، و آن وقت احتمال دارد که مردم شما را با یک شخص بومی اشتباه بگیرند.

۱- با “¡Hola!” شروع کنید. این یک سلام و احوالپرسی اصلی در اسپانیایی است، و می تواند برای خوش و بش با هر کسی در هر موقعیتی استفاده شود. به خصوص فرهنگ آمریکای لاتین می تواند کاملاً رسمی باشد، پس وقتی شک داشتید، این بهترین روش خوش و بش با شخص است.

 • اگر شما با گروهی ازمردم روبه رو شدید، برنامه تان این باشد که به هر کدام از آن ها به طور تکی بگویید hola. این حرکت احتمالاً در همه جا ضروری نیست، اما صرف نظر از آن به عنوان علامتی از احترام برداشت می شود.

۲- روش های عادی تری را برای گفتن “سلام” انتخاب کنید. درست ماننند انگلیسی، برای گویشوران اسپانیایی هم رایج است که موقع صحبت با دوستان یا آشنایان، یا موقع خوش و بش با همدیگر در فضایی دوستانه تر از سلام و احوالپرسی های مختلفی استفاده کنند.

 • “¿Qué pasa?” (KAY PAH-sah) یعنی “What’s happening?”
 • “¿Qué tal?” (kay tahl) یعنی “What’s up?”
 • “¿Qué haces?” (kay ah-says) یعنی (“What are you doing?” or “What are you up to?”

۳- از “¿Cómo estás?” (KOH-moh ess-TAHS) به عنوان روشی برای سلام و احوالپرسی استفاده کنید. درست مانند انگلیسی، گویشوران اسپانیایی هم اغلب بیخیال “سلام” می شوند و برای سلام و احوالپرسی مستقیم به سراغ “حالت چه طور است؟” می روند. شما بسته به این که با چه کسی سلام و احوالپرسی می کنید حالت فعل estar را تغییر می دهید.

 • وقتی با کسی همسن خود یا جوان تر، یا با شخصی آشنا غیر رسمی صحبت می کنید “¿Cómo estás?” را بگویید.
 • اگر شما با شخصی مسن تر از خود یا با شخص دارای مقام به طور رسمی صحبت می کنید، “¿Cómo está?” را می گویید. همچنین وقتی شک دارید، می توانید با گفتن “¿Cómo está usted?” شخص را به طور رسمی مورد خطاب قرار داده و این فرصت را به آن ها بدهید تا به شما بگویند که گفتن چنین لقبی لازم نیست.

۴- موقع صحبت با تلفن، مدلِ سلام و احوالپرسی خود را تغییر دهید. در بیش تر مکان ها، اگر شما با گفتن “¿Hola?” تلفن را جواب دهید کاملاً صحبتتان را متوجه می شوند. اما بیش تر گویشوران اسپانیایی با گفتن “¿Aló?” تلفن را جواب می دهند.

 • در آمریکای جنوبی، احتمالاً این جواب را هم پشت تلفن می شنوید، “¿Sí?”. این به خصوص در بافت های تجاری رایج است.
 • اسپانیولی ها به طور بارزی تلفن را با گفتن “¿Dígame?” یا حالت کوتاه شده اش “¿Díga?” جواب می دهند، این هم معنای “سلام” می دهد، اما فقط پشت تلفن استفاده می شود.
 • اگر شما کسی هستید که زنگ زدید، مودبانه است که جوابِ سلام و احوالپرسی پشت تلفن را بر مبنای ساعتِ روز بگویید. برای مثال، اگر شما صبح زنگ می زنید، احتمالاً با “¡Buenos días!” (boo-AY-nohs DEE-ahs) یا “صبح بخیر!” جواب می دهید.

۵- با “Bien, gracias” (BEE-ehn, grah-SEE-ahs) به “¿Cómo estás?” جواب دهید. این جوابِ اصلی یعنی “خوبم، مرسی”. درست مانند انگلیسی، گویشوران اسپانیایی هم به طور بارزی در جواب به سلام و احوالپرسی می گویند که حالشان خوب است، حتی اگر این طور نباشد.

 • شما همچنین احتمال دارد با “Más o menos,” جواب دهید، که یعنی “okay” یا “fine”. این کمی دلپذیرتر از “Bien, gracias” است.

۶- بسته به سلام و احوالپرسی استفاده شده، جواب خود را عوض کنید. گاهی، حتی در انگلیسی، شما خود را در حالت اتوماتیک می یابید. شخص می گوید “چه خبر؟” و شما در جواب می گویید “خوبم، مرسی!”. اصلاح پاسخِ خود شما را از مرتکب شدن اشتباه مشابه در اسپانیایی باز می دارد.

 • برای مثال، اگر شخصی به شما بگوید “¿Qué tal?” (چه خبر؟)، احتمالاً با “Nada” (nah-dah) جواب می دهید، که یعنی “هیچی”.

۷- در صبح بگویید “¡Buenos días!” (boo-AY-nohs DEE-ahs). در حالی که این عبارت به طور تحت الفظی یعنی “روزهای خوب!” ( تفسیر شده به عنوان “روز خوب”)، به طور بارز و کلی، در معنای “صبح بخیر!” استفاده می شود، شما می توانید از این سلام و احوالپرسی در هر زمانی قبل از ظهر استفاده کنید.

 • به طور بارز سلام و احوالپرسی های اسپانیایی بر مبنای زمان روز، جمع هستند. شما احتمالاً هر از گاهی “buen día,” (“good day”) را می شنوید، اما “buenos días” (good days) خیلی رایج تر است.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان اسپانیایی با شماره های آموزشگاه تماس بگیرید.