موقع یادگیری زبانی جدید چه احساسی دارید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به شما نشان می دهد موقع یادگیری زبانی جدید چه احساسی دارید؟ پس با ما باشید.

موقع یادگیری زبانی جدید چه احساسی دارید؟
موقع یادگیری زبانی جدید چه احساسی دارید؟

پس موقع یادگیری زبانی جدید چه احساسی دارید؟

اگر شما در گوگل ‘فرایند یادگیری بچه‌های دوزبانه’ را تایپ کنید، به یک سری متون درباره‌ی مزایای یادگیری زودهنگام زبان دوم برمی‌خورید. اگرچه درباره ی چگونگی مفید بودن آن مجادله وجود دارد، به منظور پیشرفت بچه‌ها شنیدن اینکه هر چه زودتر مطالعه‌ی زبانی خارجی را شروع کنید، راحت‌تر آن را یاد می‌گیرید، رایج است.

اما فرایند یادگیری زبان برای بزرگسالان چه طور است؟ وقتی شخصی دیگر دوره‌ی تحصیل را نمی گذراند؟ درست است که برای یادگیری زبانی جدید شما فقط باید بخواهید. اما سؤالی که در این پست مطرح می‌کنیم درباره‌ی احساسات جدید ایجاد شده توسط یادگیری زبان جدید است.

من در کالج بودم، و وقتی شروع به مطالعه‌ی ایتالیایی کردم به دور از فرایند تحصیل بودم. من حس بچه بودن را داشتم چون وقتی شما زبانی جدید را یاد می‌گیرید باید همه چیز را از طریق ناخنک زدن بیاموزید. ما همانند بچه‌ها، اعداد، اسامی رنگ‌ها، چگونگی معرفی خود به دوستی جدید و غیره را یاد می‌گیریم.

همه‌ی این‌ها باعث می شود که من چگونگی طبیعی بودن فرایند یادگیری بچه‌ها را منعکس کنم. آن‌ها همیشه از خودشان لغات اختراع می‌کنند و به زیبایی با موقعیت کنار می‌آیند.

بچه‌ها تخیل خود را آزاد می‌گذارند و با آنچه که باید ارتباط برقرار می‌کنند. من فکر می‌کنم وقتی ما بزرگ می‌شویم، توانایی طبیعی ‘تخیل بچگانه’ را از دست می دهیم. وقتی ما بزرگ می‌شویم ‘از لحاظ اجتماعی هم شکل داده می‌شویم’ که این توانایی ما برای ابراز خود در زبانی دیگر را از بین می‌برد.

پس، من بر این باورم که یادگیری زبانی جدید همیشه خیلی خوب است. نه فقط به این دلیل که باعث ارتقای رزومه‌ی شما می‌شود، بلکه به این دلیل که موقعیتی برای شما است تا ذهنتان را به فرهنگ و جهانی جدید بگشایید، و مهم‌تر از همه این که تخیل خود را همانند هر بچه‌ای رها کنید. پس چرا از امروز شروع نکنید.