با دقت خواندن دستورالعمل های سوالات آیلتس تا چه حد مهم است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همیشه یکی از کارهای بسیار مهم در آیلتس را فهمیدن و سوال و نوشتن آن چیزی که سوال از شما می خواهد می داند. اما با دقت خواندن دستورالعمل های سوالات آیلتس تا چه حد مهم است؟ بسیار زیاد !! با ما باشید تا دلیلش را هم بدانید.

پس با دقت خواندن دستورالعمل های سوالات آیلتس تا چه حد مهم است؟ :

با دقت خواندن دستورالعمل های سوالات آیلتس تا چه حد مهم است؟
با دقت خواندن دستورالعمل های سوالات آیلتس تا چه حد مهم است؟

در امتحان آیلتس قبل از هر نوع سوال به شما دستورالعمل داده می شود. بعضی از شاگردان به طور مستقیم متوجه سوال می شوند و بدون حتی خواندن دستورالعمل ها شروع می کنند به حل کردن. در حالی که خریدن زمان از طریق صرف نکردن بیش از حد آن روی خواندن دستورالعمل ها خوب است، این که کاملاً از روی آن ها بگذرید به قیمت گرفتن نمره ی کم تر برایتان تمام می شود. بنابراین، شخص باید دستورالعمل ها را سریع به طور اجمالی بخواند و اگر زیر قسمت مهم دستورالعمل خط بکشیم نسبتا بهتر خواهد بود، برای مثال بیش تر از دو لغت ننویسید، فقط یک لغت بنویسید و غیره. اجازه دهید تا اهمیت خواندن دستورالعمل ها را در امتحان آیلتس در هر یک از قسمت ها بررسی کنیم.

دستورالعمل های خواندن در لیسنینگ آیلتس
در امتحان لیسنینگ آیلتس دستورالعمل هایی مانند این ها به شما داده می شود: فقط یک لغت بنویسید، بیش تر از دو لغت و/یا یک عدد ننویسید، بیش تر از سه لغت و/یا یک عدد ننویسید، یک گزینه را انتخاب کنید یا دو گزینه را انتخاب کنید و غیره. شما باید بر مبنای دستورالعمل جواب خود را بنویسید. این شاگردان را بسیار گیج می کند. بیش تر از دو لغت و/یا یک عدد ننویسید به این معنا است که شما باید جوابی را ارائه کنید که یا یک لغت باشد، یا دو لغت، یا یک لغت و یک عدد یا دو لغت و یک عدد. اگر یک لغت برای جواب کافی باشد، لازم نیست که دو لغت بنویسید و شما این گونه انتخاب می کنید که جواب خود را بنویسید.
بعضی از شاگردان دستورالعمل را جدی نمی گیرند و به آن روشی که می خواهند لغات را انتخاب می کنند.

دستورالعمل های خواندن در ریدینگ آیلتس
تمام دستورالعمل های بالا برای سوالات ریدینگ آیلتس هم قابل اجرا هستند. شما در این قسمت باید چنین دستورالعمل هایی را در جواب های کوتاه و سوالات تکمیلی خلاصه درنظر بگیرید. پس، حواستان باشد که چه نوع سوالی است و چه دستورالعملی نوشته شده است. فقط دور یا زیر آن دستورالعمل را خط بکشید تا موقع پیدا کردن جواب حواستان باشد.