چگونه Native like زبان انگلیسی صحبت کنیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این مسئله که چگونه Native like زبان انگلیسی صحبت کنیم ؟ پس با ما این مقاله را دنبال کنید

چگونه Native like زبان انگلیسی صحبت کنیم
چگونه Native like زبان انگلیسی صحبت کنیم

اما چگونه Native like زبان انگلیسی صحبت کنیم

آهنگ کلام:

آهنگ کلام، اوج و فرود صدای شما در هنگام صحبت کردن است. آهنگ کلام در برخی از زبان‌ها به آخر منتهی می‌شود که نشان می‌دهد یک سؤال است- این برای مثال در مورد زبان لهستانی درست است. اگر من دقیقاً از آهنگ زبان انگلیسی استفاده کنم، یقیناً غیربومی بودن خود را آشکار می‌کنم.

برای ایجاد جریان مکالمه از متصل کننده‌ها استفاده کنید

آن‌چه که به عنوان یکی از مفیدترین چیزها در هنگام تلاش برای فهمیدن اینکه چگونه شبیه یک گویشور بومی باشیم، پیدا کردم را «اتصال دهنده‌ها» می‌نامم. آن‌ها عباراتی هستند که لزوماً جزء جدایی‌ناپذیر پیغامی که شما یا شریکتان در مکالمه تلاش به رساندنش را دارید، نمی‌باشند. عبارتی هستند که افکار را متصل می‌کنند- یا افکار خودتان و یا افکار شریکتان در مکالمه. همچنین می‌توانند عباراتی باشند که برای واکنش نشان دادن به چیزی که کس دیگری گفته است، مورد استفاده قرار می‌دهید یا عباراتی که برای بروز حس و حالتان استفاده می‌کنید. اجازه دهید برایتان مثال‌هایی بزنم.

برای مثال در انگلیسی می‌توانند این‌ها باشند:

اگر کسی چیز تعجب‌آوری به شما بگوید، برای مثال . ‘My friend has won the lottery!’ شما می‌توانید با گفتن ‘Has he?!’ یا ‘Has he really?’ واکنش نشان دهید.

می‌توانید بگویید: ‘so’، ‘right’ یا ‘well’ برای اینکه فکر بعدی‌تان را معرفی کنید.

می‌توانید بگویید ‘right’ یا ‘I see’ برای اینکه نشان دهید به آن‌چه که شریکتان در مکالمه می‌گوید، گوش می‌دهید.

برای طبیعی‌تر به نظر آمدن از پر کننده‌ها استفاده کنید

پرکننده‌ها یک نوع غیر کلمه هستند که گویشوران بومی در وسط جملات یا وقت‌هایی که می‌خواهند چیزی بگویند استفاده می‌کنند. می‌توانند اصواتی مثل ‘hmm’، ‘um’ یا ‘like’ باشند. آن‌ها چیزهایی هستند باعث می‌شوند گفتار طبیعی و بومی‌مانند باشند.

تقلید کردن از اشتباهات گویشوران بومی؟

بسیاری از گویشوران بومی چیزهایی می‌گویند که فکر می‌کنید ممکن است غلط باشند. چیزهایی که بر خلاف قوانین هستند که شما در زمان یادگیری زبانشان یاد گرفتید. برای اینکه مثالی بدهم؛ بسیاری از مردم انگیسی‌زبان از ‘incorrectly’ شرطی استفاده می‌کنند. برای مثال وقتی انگلیسی یاد می‌گیرید، این راه درست برای گفتن جمله‌های زیر است.

If I’d brought my umbrella, I wouldn’t have got soaked.

با اینحال آنچه که همیشه از مردم در انگلستان می‌شنوید این است که

If I’d have brought my umbrella, I wouldn’t have got soaked.

اگر یک گویشور بومی انگلیسی هستید، منظورم را اشتباه برداشت نکنید- من فکر نمی‌کنم که اشتباه باشد. صرفاً شیوه‌ای است که زبان گفتاری رشد کرده است. کتاب‌های درسی البته هنوز به آن نرسیده‌اند!

فهرستی از واژگان غیر رسمی نگه دارید

این مرتبط با بخش بالاست که درباره‌ی register می‌باشد. اگر در این فکر هستید که چگونه شبیه یک گویشور بومی به نظر برسید، دیکشنری کوچکی از واژگان غیررسمی بسازید که قادر به استفاده از آن در یک مکالمه با دوستانتان در موقعیت‌های اجتماعی هستید.

وقتی زبان‌ها را یاد می‌گیرم غالباً متوجه می‌شوم که می‌توانم درباره‌ی موضوعات بزرگ و جدی صحبت کنم. (همچون سیاست، مسائل روز و غیره). در زمانی نسبتاً زود پس از آن شروع به یادگیری زبان کردم. مکالمات «آسان‌تر» هستند که مشکل‌ساز می‌باشند- به نظر خیلی جدی می‌آیم!

بر روی زبان بدن تمرکز کنید

احتمالاً این را در نظر نگرفته‌اید اما زبان بدن واقعاً بخشی جداناپذیر از شبیه یک بومی بودن است. اظهاراتی که در صورت خود درست می‌کنید، میزان لبخندی که در هنگام صحبت کردن بر لب دارید، شیوه‌ی استفاده از دستانتان برای پشتیبانی از آن‌چه می‌گویید- این‌ها همه عناصر غیر کلامی هستند که به شما در بیان واضح‌تر پیغامتان کمک می‌کنند و باعث می‌شوند بومی‌تر به نظر برسید.

یک روش خوب برای فهم نوعی از زبان بدن که گویشوران بومیِ آن زبانی که شما در حال یادگیری‌اش هستید، استفاده می‌کنند- مسلماً جدا از بودن و گشتن با آن‌ها- این است که تعدادی ویدئو تماشا کنید و به ویژه روی زبان بدن تمرکز کنید. آن‌ها درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنند؟ صورتشان چه حالتی می‌شود و چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ لحن مکالمه چیست- آیا رفتاری دوستانه، مشکوک، خصومت‌آمیز، یا خوشایند دارند؟

آهنگ کلام:

آهنگ کلام، اوج و فرود صدای شما در هنگام صحبت کردن است. آهنگ کلام در برخی از زبان‌ها به آخر منتهی می‌شود که نشان می‌دهد یک سؤال است- این برای مثال در مورد زبان لهستانی درست است. اگر من دقیقاً از آهنگ زبان انگلیسی استفاده کنم، یقیناً غیربومی بودن خود را آشکار می‌کنم.

برای ایجاد جریان مکالمه از متصل کننده‌ها استفاده کنید

آن‌چه که به عنوان یکی از مفیدترین چیزها در هنگام تلاش برای فهمیدن اینکه چگونه شبیه یک گویشور بومی باشیم، پیدا کردم را «اتصال دهنده‌ها» می‌نامم. آن‌ها عباراتی هستند که لزوماً جزء جدایی‌ناپذیر پیغامی که شما یا شریکتان در مکالمه تلاش به رساندنش را دارید، نمی‌باشند. عبارتی هستند که افکار را متصل می‌کنند- یا افکار خودتان و یا افکار شریکتان در مکالمه. همچنین می‌توانند عباراتی باشند که برای واکنش نشان دادن به چیزی که کس دیگری گفته است، مورد استفاده قرار می‌دهید یا عباراتی که برای بروز حس و حالتان استفاده می‌کنید. اجازه دهید برایتان مثال‌هایی بزنم.

برای مثال در انگلیسی می‌توانند این‌ها باشند:

اگر کسی چیز تعجب‌آوری به شما بگوید، برای مثال . ‘My friend has won the lottery!’ شما می‌توانید با گفتن ‘Has he?!’ یا ‘Has he really?’ واکنش نشان دهید.

می‌توانید بگویید: ‘so’، ‘right’ یا ‘well’ برای اینکه فکر بعدی‌تان را معرفی کنید.

می‌توانید بگویید ‘right’ یا ‘I see’ برای اینکه نشان دهید به آن‌چه که شریکتان در مکالمه می‌گوید، گوش می‌دهید.

برای طبیعی‌تر به نظر آمدن از پر کننده‌ها استفاده کنید

پرکننده‌ها یک نوع غیر کلمه هستند که گویشوران بومی در وسط جملات یا وقت‌هایی که می‌خواهند چیزی بگویند استفاده می‌کنند. می‌توانند اصواتی مثل ‘hmm’، ‘um’ یا ‘like’ باشند. آن‌ها چیزهایی هستند باعث می‌شوند گفتار طبیعی و بومی‌مانند باشند.

تقلید کردن از اشتباهات گویشوران بومی؟

بسیاری از گویشوران بومی چیزهایی می‌گویند که فکر می‌کنید ممکن است غلط باشند. چیزهایی که بر خلاف قوانین هستند که شما در زمان یادگیری زبانشان یاد گرفتید. برای اینکه مثالی بدهم؛ بسیاری از مردم انگیسی‌زبان از ‘incorrectly’ شرطی استفاده می‌کنند. برای مثال وقتی انگلیسی یاد می‌گیرید، این راه درست برای گفتن جمله‌های زیر است.

If I’d brought my umbrella, I wouldn’t have got soaked.

با اینحال آنچه که همیشه از مردم در انگلستان می‌شنوید این است که

If I’d have brought my umbrella, I wouldn’t have got soaked.

اگر یک گویشور بومی انگلیسی هستید، منظورم را اشتباه برداشت نکنید- من فکر نمی‌کنم که اشتباه باشد. صرفاً شیوه‌ای است که زبان گفتاری رشد کرده است. کتاب‌های درسی البته هنوز به آن نرسیده‌اند!

فهرستی از واژگان غیر رسمی نگه دارید

این مرتبط با بخش بالاست که درباره‌ی register می‌باشد. اگر در این فکر هستید که چگونه شبیه یک گویشور بومی به نظر برسید، دیکشنری کوچکی از واژگان غیررسمی بسازید که قادر به استفاده از آن در یک مکالمه با دوستانتان در موقعیت‌های اجتماعی هستید.

وقتی زبان‌ها را یاد می‌گیرم غالباً متوجه می‌شوم که می‌توانم درباره‌ی موضوعات بزرگ و جدی صحبت کنم. (همچون سیاست، مسائل روز و غیره). در زمانی نسبتاً زود پس از آن شروع به یادگیری زبان کردم. مکالمات «آسان‌تر» هستند که مشکل‌ساز می‌باشند- به نظر خیلی جدی می‌آیم!

بر روی زبان بدن تمرکز کنید

احتمالاً این را در نظر نگرفته‌اید اما زبان بدن واقعاً بخشی جداناپذیر از شبیه یک بومی بودن است. اظهاراتی که در صورت خود درست می‌کنید، میزان لبخندی که در هنگام صحبت کردن بر لب دارید، شیوه‌ی استفاده از دستانتان برای پشتیبانی از آن‌چه می‌گویید- این‌ها همه عناصر غیر کلامی هستند که به شما در بیان واضح‌تر پیغامتان کمک می‌کنند و باعث می‌شوند بومی‌تر به نظر برسید.

یک روش خوب برای فهم نوعی از زبان بدن که گویشوران بومیِ آن زبانی که شما در حال یادگیری‌اش هستید، استفاده می‌کنند- مسلماً جدا از بودن و گشتن با آن‌ها- این است که تعدادی ویدئو تماشا کنید و به ویژه روی زبان بدن تمرکز کنید. آن‌ها درباره‌ی چه چیزی صحبت می‌کنند؟ صورتشان چه حالتی می‌شود و چه زمانی این اتفاق می‌افتد؟ لحن مکالمه چیست- آیا رفتاری دوستانه، مشکوک، خصومت‌آمیز، یا خوشایند دارند؟