چگونه ایراد های زبان انگلیسی را برطرف کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد  امروز به این سوال می پردازد که چگونه ایراد های زبان انگلیسی را برطرف کنیم؟ وقتی به زبانی خارجی صحبت می‌کنیم احتمال زیادی وجود دارد که مرتکب اشتباه شویم. در ابتدا که شروع به استفاده از زبان می‌کنیم، اشتباهات بیشتری از ما سر می‌زند و تعداد این اشتباهات به مرور کاهش می‌یابد. هر کسی که زبانی خارجی را می‌آموزد دوست دارد تا آن‌جا که امکان دارد صحیح صحبت کند و کمترین تعداد خطاهای ممکن را داشته باشد. اما ما چگونه به آن‌جا برسیم؟

چگونه ایراد های زبان انگلیسی را برطرف کنیم؟
چگونه ایراد های زبان انگلیسی را برطرف کنیم؟

اما چگونه ایراد های زبان انگلیسی را برطرف کنیم؟

تصحیح اشتباه به همراه دستورالعمل‌های دستور زبانی و تمرین‌های گرامری همیشه نقطه‌ی اتکای تعلیم زبان بوده‌اند. معلم در این مدل، متخصص زبان است و قوانین را به دانش‌آموزان یاد می‌دهد. سپس معلم ایرادهای دانش‌آموزان را همزمان که تلاش به استفاده از زبان چه در غالب نوشتار یا گفتار می‌کنند، تصحیح می‌کند.

آیا این واقعاً شیوه‌ای است که ما زبان را می‌آموزیم؟ استفان کِراشِن اینطور فکر نمی‌کند. یک جای عالی برای مطالعه درباره‌ی نظریه‌های وی در باب یادگیری زبان، کتاب اصول و تمرین‌ها در یادگیری زبان دوم است. کراشن در این کتاب به این مطلب اشاره می‌کند که «تصحیح اشتباه فایده‌ای در یادگیری ندارد. بر اساس نظریه‌ی ورودی، یادگیری وقتی رخ می‌دهد که یادگیرنده ورودی را برای معنای آن درک می‌کند نه هنگامی که خروجی را تولید می‌کنند و بر روی فُرم متمرکز می‌شوند.

آیا باید آن را به والدین واگذار کنیم؟

غالباً گفته می‌شود که در هنگام یادگیری زبان مادری، والدین یا بالغین دیگر وقتی مرتکب اشتباهی می‌شویم ما را تصحیح می‌کنند و این ما را توانمند می‌سازد تا نهایتاً به درستی صحبت کنیم. اما آیا واقعاً این چنین است؟ آیا کودکان زبانشان را از والدینشان یاد می‌گیرند؟ اگر این چنین است پس فرزندان جوان مهاجرین چگونه به سرعت یاد می‌گیرند که به زبان کشور جدیدشان تکلم کند؟ پاسخ اینست که کودکان زبان خود را از والدینشان یاد نمی‌گیرند، آن‌ها از اطرافیان و دوستانشان می‌آموزند یا از آدم‌هایی که با آن‌ها تعامل می‌کنند. آن‌ها زبان را از ورودی‌ها، از محیطی که آن‌ها را احاطه کرده و از آزمون و خطا می‌آموزند.

تعداد ایراد‌هایی که کودک ممکن است در زبان داشته باشد بسیار بیشتر از آنست که والدین بتوانند همه‌ی  آن‌ها را تصحیح کنند. والدین ممکن است تعدادی از ایرادها را تصحیح کنند اما آن اشتباهات معمولاً در هر مورد به خودیِ خود تصحیح می‌شوند. اکثریت عظیم اشتباهات به طرز طبیعی از طریق تعامل با دیگران که ارتباط معنادار دارند و ورودی قابل درک و معنادار دریاف می‌کنند، تصحیح می‌شود.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد می داند که چگونه ایراد های زبان انگلیسی را برطرف کنیم؟ تا سریع تر زبان انگلیسی را فرا بگیرید. برای شرکت در کلاس ها با شماره های ما تماس بگیرید.