چطور بهترین نتیجه را از کلاس زبان فرانسه بگیرید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده کلاس های زبان فرانسه در ایران می باشد. اما سوال اینجاست که چطور بهترین نتیجه را از کلاس زبان فرانسه بگیرید ؟ با ما همراه باشید تا از نکاتی استفاده کنید که از کلاس زبان فرانسه خود لذت ببرید.

چطور بهترین نتیجه را از کلاس زبان فرانسه بگیرید
چطور بهترین نتیجه را از کلاس زبان فرانسه بگیرید

اما چطور بهترین نتیجه را از کلاس زبان فرانسه بگیرید :

۱

همان طور که در هر کلاسی رفتار می کنید، رفتار کنید. با احترام و مسئولیت پذیر رفتار کنید، و بلند صحبت نکنید. بیش تر معلمان از آن متنفر هستند.

۲

به اولین منبعی که می آموزید توجه خیلی زیادی کنید، چون این مبنای خیلی چیزها خواهد بود (به خصوص اعداد و الفبا).

۳

شرکت کنید! موقعی که معلم یک سوال از بچه های کلاس می پرسد شما می توانید با داوطلبانه جواب دادن و بلند کردن دست خود در آن شرکت کنید و در کلاس فعال باشید تا ببینید که آیا گوش می کردید. اگر گیج شده اید از سوال پرسیدن نهراسید. این باعث نمی شود که شما ابله به نظر برسید، این به معلم نشان می دهد که شما در حال گوش کردن هستید و می خواهید یاد بگیرید.

۴

در کلاس یادداشت بردارید. چیزهایی را که می خواهید به یاد داشته باشید، و ایده های اصلی مهم را بنویسید. هر لغتی را که معلم می گوید، ننویسید. به طور مرتب و تمیز بنویسید و تاریخ بزنید تا بتوانید به راحتی یادداشت های خود را بعداً دوره کنید.

۵

به طور مرتب روی لهجه ی خود کار کنید. اگر شما از مهارت های فرانسه استفاده کنید و آن را با لهجه ی خود ادغام کنید معلم زبان از آن خوشش می آید. گوش کنید که معلم چه طور لغات را تلفظ می کند.

۶

کسی نباشید که همه چیز را می داند. بعضی از معلمان شاگردی را که پیشرفت می کند، دوست دارند، نه کسی که همیشه اول می ماند و به تمام سوالات جواب می دهد، و بقیه ی هم کلاسی ها را از فرصت های یادگیری محروم می کند.

۷

روی نشانه های لهجه کار کنید. هر شخصی که زبان دوم را می آموزد، می داند که نشانه های لهجه خیلی سخت است. روی این نگرانی نداشته باشید که یک نشانه ی لهجه کجا قرار می گیرد، فقط تلاش کنید تا ارتباط بین چگونگی تلفظ یک هجا، و لهجه ی موثر بر تلفظ را متوجه شوید. به محض این که شما ارتباط صدا-لهجه را بسازید، لهجه ها سخت نیستند.

۸

متوجه باشید که امتحانات و آزمونک احتمالاً یک فعالیت روزانه در کلاس شما هستند. اگر شما مطالب را خیلی خوب بدانید، مطالعه احتمالاً یک مسئولیت عظیم نخواهد بود، اما باید هر روز دوره کنید. اگر شما منابع خود را نمی دانید، در کلاس عنوان کنید.