نحوه آموزش زبان با دوستان خود

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نحوه آموزش زبان با دوستان خود را در زییر بیان می کند. پس اگر یک دوست از کشوری دیگر دارید و می خواهید زبان یکدیگر را یاد بگیرید حتما این کار ها را انجام دهید.

نحوه آموزش زبان با دوستان خود
نحوه آموزش زبان با دوستان خود

همه می دانند که وقتی شما یک دوست برای آموزش زبان پیدا کنید یادگیری زبان راحت تر ، سریع تر، و مفرح تر می شود.

قبل از این که شما یادگیری اینگونه زبان را شروع کنید:

مهم است این احساس را داشته باشید که شما در تبادل زبانی خود می خواهید هم چیزی را ارائه کرده و هم چیزی را دریافت کنید، اما چیزهای زیادی است که شما می توانید، انجام دهید

 • این را در نظر بگیرید که آیا شما از یافتن یک گویشور بومی، یک معلم، و یک توضیح دهنده ی خوب بیش ترین سود را می برید یا فقط از یک رفیق که می تواند به پیشرفت شما کمک کند.
 • به دنبال مردمی باشید که در چیزی با شما مشترک هستند. با چک کردن پروفایل، سرگرمی ها، محل آن ها، و چیزهای بیش تری متوجه این قضیه شوید که آیا شما با شریک زبانی خود تفاهم فکری دارید و همدیگر را خوب می فهمید یا نه.
 • چیزی بیش تر از فقط یک سلام بفرستید، و تلاش کنید تا بر مبنای آن چه که در پروفایل شریک زبانیِ با پتانسیلِ خود متوجه شدید، از او سوال بپرسید و ارتباط برقرار کنید.
 • انتظارات خود را در نظر بگیرید. شریک یادگیری زبان کسی بودن تعهدی است که باید جدی گرفته شود، و این تصمیم شریک زبانی تان است که آیا برای ملحق شدن به شما آماده هستند یا نه.
 • گپ بزنید و درباره ی چگونگی کارکرد تبادل خود به توافق برسید.
 • شما در چه زمانی کدام زبان را تمرین می کنید؟
 • چه کسی ترتیب برنامه ی زمانی را می دهد؟
 • آیا شما صدای ضبط شده می فرستید، گپ می زنید، روی نکات زبانی مخصوصی مانند موضوعات گرامر یا لغات تمرکز می کنید؟
 • هر هفته درباره ی چه چیزی صحبت خواهید کرد؟
 • در آخر، به این مساله توجه کنید که در چه سطحی از زبان مقصد خود قرار دارید و این چه طور روی انواع چیزهایی که می توانید بگویید و بفهمید، اثر می گذارد.

تبادل زبانی مانند یک گیاه است: اگر شما مراقب آن نباشید، از بین خواهد رفت. – جاناتان هاگینز

 • در هر جلسه موضوعی را برای صحبت آماده کنید و مطمئن شوید که همدیگر را ناامید نمی کنید و تمام جلسه را به پرسیدن سوالات ساختگی نمی گذرانید. برای مثال، یک آیتم خبری را پیدا کنید و توضیح دهید که آن در بافت محلی شما به چه معنا است، یا یک سوال آغاز کننده ی مکالمه را انتخاب کنید.