چگونه امتحان آزمایشی تافل خود را برای قسمت ریدینگ درست کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نشان می دهد که چگونه امتحان آزمایشی تافل خود را برای قسمت ریدینگ درست کنید ؟ بله درست است خودتان برای خودتان به رایگان آزمون درست کنید.

اما چگونه امتحان آزمایشی تافل خود را برای قسمت ریدینگ درست کنید :

چگونه امتحان آزمایشی تافل خود را برای قسمت ریدینگ درست کنید
چگونه امتحان آزمایشی تافل خود را برای قسمت ریدینگ درست کنید

ریدینگ اولین قسمت در امتحان است. شما ۳ یا ۴ متن خواهید داشت که هر کدام ۶-۸ پاراگراف دارند، و به دنبال هر متن یک مجموعه ی ۱۴ سوالی می آید. سوالات روی فهم شما از متن، ایده ها، لغات و معنای محتوای مخصوصی تمرکز می کنند. شما تقریبا ۲۰ دقیقه برای هر متن وقت خواهید داشت (تا بخوانید و به سوالات جواب دهید).
این برای امتحان آزمایشی ما به چه معنا است؟ اول از همه، شما باید تعدادی متن برای خواندن پیدا کنید! متون از کتاب ها، مقالات علمی و حتی کارهای پژوهشی برای این عالی هستند. بهترین مکان برای یافتن آن ها Google Scholar است، که وب را برای کار آکادمیک بر مبنای کلیدواژه هایی که شما ارائه می کنید، جستجو می کند – با لینک هایی برای مقالات واقعی، نه فقط توصیفات آن ها!
برای مثال، ‘عشق چیست’ را تایپ کنید و آن گاه تعدادی نتایج جالب خواهید یافت. شما می توانید از چکیده ها (خلاصه های مقالات آکادمیک طولانی) به عنوان متن آزمایشی تافل خود استفاده کنید، البته اگر به اندازه ی کافی طولانی هستند (بعضی ها می توانند باشند!)، یا از مقدمه های خود مقالات استفاده کنید. فقط از کلیدواژه هایی استفاده نکنید که خیلی سخت یا پیچیده هستند. شما یک متن لازم دارید که به سبک آکادمیک نوشته شده باشد، که در عین حال باز هم بتوانید آن را بدون وجود یک متخصص علوم متوجه شوید.

ساختن سوالات آزمایشی
پس شما متون خود را پیدا کرده اید، حالا وقت سوالات است (۱۴ برای هر متن). چون امتحان آزمایشی تان را خودتان طراحی کرده اید، از قالب چهار گزینه ای بگذرید و به جای آن از پرسش های باز پاسخ استفاده کنید. این ها سخت تر هستند، و موقعی که شما در حال آماده شدن هستید، سخت تر بهتر است.
در این جا تعدادی از ایده های سوالات بر مبنای قالب واقعی تافل آورده شده است:
– یک جمله را در متن انتخاب کنید و هدفش را در پاراگرافی که جزئی از آن است، شناسایی کنید.
– لغتی را انتخاب کنید که ناآشنا یا به ندرت برایتان آشنا است و مترادف یا نزدیک ترین معنای آن را پیدا کنید.
– پاراگرافی را از وسط متن انتخاب کنید و آن را در یک جمله خلاصه کنید