چگونه مقاله را در تسک شماره ی ۲ آیلتس به خوبی سازماندهی کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به بخش رایتینگ آیلتس و تسک مهم ۲ در این بخش می پردازد. اینکه چگونه مقاله را در تسک شماره ی ۲ آیلتس به خوبی سازماندهی کنیم؟ بسیار در این مسیر مهم است. با ما همراه باشید.

چگونه مقاله را در تسک شماره ی 2 آیلتس به خوبی سازماندهی کنیم؟
چگونه مقاله را در تسک شماره ی ۲ آیلتس به خوبی سازماندهی کنیم؟

اما چگونه مقاله را در تسک شماره ی ۲ آیلتس به خوبی سازماندهی کنیم؟

برخی دانش آموزان بر روی سازماندهی خوب مقاله در تسک شماره ی ۲ رایتینگ تمرکز نمی کنند. اما شدیداً مهم است که مقاله ی خود را ساختار داده و سازماندهی کنید تا از نظر معیار ارزیابی انسجام و روانی رایتینگ امتیاز خوبی بگیرید. ممتحن با خواندن یک مقاله ی به خوبی سازماندهی شده، برداشت واضح تری از پاسخ شما در آن تسک خواهد داشت و لذا در نتیجه نمره ی کلّی بهتری خواهید گرفت. خب منظور از سازماندهی خوب مقاله ی آیلتس چیست؟ یعنی همه ی ایده ها در مقاله ی شما به طرزی منظقی به یکدیگر متصل هستند و ایده هایتان به روشی منظم جریان دارد به طرزی که قابل درک شود و شفافیت بیشتری برای خوانندگان فراهم کند.

از پاراگراف بندی مناسب برای مقاله ها اطمینان حاصل کنید

هر رایتینگ شماره ی ۲ در آزمون آیلتس باید پاراگرافهای مناسب داشته باشد که به نظر با ساختاری خوب می آیند. بنابراین، پیشنهاد می شود که ۲ تا ۳ پاراگراف اصلی را بین بخش معرفی و نتیجه گیری بنویسید. ابتدا می توانید معرفی را بنویسید که در آن پرسش مقاله ی خود را دوباره نویسی خواهید کرد. پس از آن می توانید حداقل دو و حداکثر سه پاراگراف اصلی بنویسید. می توانید پاراگرافهای اصلی را با توجه به پرسش مقاله درست کنید. برای مثال اگر راجع به مزایا و معایب مقاله می نویسید، می توانید مزایا را در اولین پاراگراف اصلی و معایب را در پاراگراف اصلی دوم بنویسید یا برعکس.

از صناعات انسجامی برای اتصال منطقی ایده ها استفاده کنید

برای اینکه همه ی ایده های خود را به خوبی در مقاله ی تسک دوم رایتینگ آیلتس متصل کنید، می توانید از صناعات انسجامی مثل whereas، on the other hand، moreover، furthermore، in contrast to this و غیره استفاده کنید. چنین کلمات یا عباراتی کمک می کند به اتصال منطقی جمله هایتان به یکدیگر و ساختن جریان برای ساختن مناسب یک پاراگراف اصلی. بنابراین مهم است که از آنها در هرجا که لازم است استفاده کنید. اگرچه کاربرد آنها باید طبیعی باشد و نباید غیر طبیعی به نظر برسد. پس بیش از حد آنها را به کار نبرید.